نوشته‌ها

در روده آسیب دیده پروبیوتیک ها مضر هستند !

در روده آسیب دیده پروبیوتیک ها مضر هستند !

هیون جونگ کیم، استاد دانشکده زیست پزشکی، با  gut-on-a-chip.

اولین مطالعه در مورد مکانیزم چگونگی توسعه بیماری با استفاده از تکنولوژی انسانی در یک چیپ توسط مهندسان در دانشگاه تگزاس آستین تکمیل شده است.

محققان دانشکده مهندسی Cockrell توانستند در بخشی از بدن انسان – سیستم گوارش – که در آن بسیاری از سوالات بدون جواب باقی مانده بود، روشن شد. تیم تحقیقاتی با استفاده از سیستم میکرو فیزیوپاتولوژی “التهاب روده بر روی یک چیپ” تأیید کرد که اختلال مانع روده شروع کننده التهاب روده است.