نوشته‌ها

شکل یک مصرف بوراکس

مصرف بوراکس

کربوژل ‌های کربنی با ساختار سلسله‌ مراتبی در یک روش هیدرو ترمال ساده ، سریع و کارآمد و پایدار تولید می ‌شوند. و فقط از گلوکز به ‌عنوان پیش ماده کربنی در روند مصرف بوراکس استفاده می ‌نمایند. با استفاده از بوراکس به ‌عنوان یک ساختار پیچیده جدید عامل هدایت نانو ساختار یکپارچه های کربن از نظر ساختاری مشابه مونولیت ‌های سل ژل معروف ساخته ‌شده از سیلیس بدست می ‌آیند.

نتایج تجربی نشان می ‌دهد که واکنش استالیزاسیون مونوساکاریدها با محصول کم‌ آبی هیدروکسی متیل فورفورال آن‌ ها بسیار مهم و مهارکننده در فرآیند کربن سازی هیدروترمال است. افزودن بوراکس منجر به یک کمپلکس رقابتی دیولها می ‌شود. و در نتیجه اثر کاتالیزوری ثانویه امیدوارکننده ‌ای با توجه به عملکرد کربن ایجاد می‌کند. بر این اساس نشان داده شده ‌است که نسبت قند و بوراکس ، نانو ذرات کربن اولیه را به محدوده زیر پنجاه نانومتر هدایت می ‌نماید.

شکل ده تولید بوراکس

تولید بوراکس

مطالعات کمی وجود دارد که کاربرد صنعتی بوراکس را در زمینه تولید بوراکس نشان می ‌دهد. در این مطالعه از ترکیبات بور به ‌عنوان پرکننده در مواد پلاستیکی استفاده می‌گردد تا مصرف این مواد اولیه بیشتر شود. اثر ماده معدنی بوراکس در خصوصیات ترمومکانیکی و تریبیولوژیکی هر دو کربنات کلسیم پر نشده و پرشده پلی پروپیلن بررسی شده ‌است. ویژگی ‌های سایش و ترمومکانیکی مواد پلی پروپیلن ویژه حاوی مواد افزودنی با استفاده از تست کننده سایش پین دیسک ، TMA ، DSC و سختی SHORE D مورد بررسی قرار گرفته ‌است.

این مطالعه برای اولین ‌بار از ترکیبات بوراکس به ‌عنوان ماده افزودنی در پلاستیک‌ ها استفاده می‌ کند. و درنتیجه افزایش مقدار بور در نمونه‌ ها ضریب اصطکاک را نیز افزایش می‌ دهد. افزایش مقدار کربنات کلسیم به‌عنوان ماده افزودنی در نمونه‌ های حاوی همان درصد بور مقدار ضریب اصطکاک را کاهش می‌ دهد. استفاده از بوراکس و کربنات کلسیم به ‌عنوان ماده افزودنی در یک ماده پلی پروپیلن طبیعی تغییر قابل‌توجهی در دمای ذوب کریستالی ماده ایجاد نکرد.

شکل یک فروش بوراکس

فروش بوراکس

بوراکس یکی از انواع مواد شیمیایی می باشد که دارای کاربردهای فراوانی در صنایع گوناگون می باشد. و با توجه به حساسیت موارد مصرف و کاربرد آن روند خرید بوراکس و فروش بوراکس از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. زیرا مواردی همچون نوع دکا یا پنتای بوراکس و درصد خلوص و از همه مهمتر قیمت و کیفیت بوراکس در خرید بوراکس و فروش بوراکس باید مد نظر قرار بگیرد.

به همین جهت است که شرکت آذر اسید در صدد است تا این محصول را با کمترین قیمت ، بهترین کیفیت ، بالاترین خلوص و در سریعترین زمان ممکن در اختیار خریداران محترم قرار دهد. این شرکت همچنین آمادگی خود را جهت ارائه این محصول در تمامی وزن های درخواستی اعم از عمده یا خرده اعلام می نماید.

قیمت بوراکس 1

قیمت بوراکس ( تترا بورات سدیم )

این نشان می دهد که این مجموعه در محلول منجمد عملا پایدار است. شکل ۲ اثر بوراکس را بر دما پیک Tg مختلف محلول های ساکاروز و ترهالوز یخ زده نشان می دهد. علاوه بر بوراکس ، محلول ساکارز Tg را به صورت مشابه در سه غلظت اولیه ساکاروز (۱۰، ۲۰، ۵۰ میلی گرم بر میلی لیتر) بسته به نسبت غلظت بوراکس / ساکاروز را افزایش داد. حلالیت محدود بوراکس در محلول های اولیه باعث جلوگیری از تجزیه حرارتی در برخی از محلول های بوراکس / ساکروز ( ۵۰mg/ml ساکارز، ۱۷۵ or 250mM بوراکس) بود.