نوشته‌ها

شکل یک تولید اسید استیک

تولید اسید استیک

تولید اسید استیکبررسی اجمالی روند تولید اسید استیک

اسید استیک از واکنش دو ماده شیمیایی به نام های متانول و کربن مونو اکسید حاصل می شود. به صورتی که متانول وارد برج جذب فشار بالا و پایین شده و با کربن مونو اکسید مخلوط شده و سپس وارد یک راکتور می گردد. و چون این ترکیب گرماده بوده و خطر آفرین می باشد همواره باید راکتور مربوطه خنک نگه داشته شود. تا روند تولید اسید استیک آغاز گردد.

فرآیند تولید اسید استیک داخلی بوده اما تحت لیسانس شرکت های خارجی نیز صورت می گیرد. در منطقه خاورمیانه بعضی از کشورهای عربی بیشترین تولید کننده اسید استیک بوده و بیشترین مصرف کننده آن نیز می باشند. در کشور ما نیز شرکت های پتروشیمی محدودی مبادرت به تولید اسید استیک می نمایند. اما کیفیت محصول تولیدی آن ها قابل رقابت با نمونه های خارجی می باشد.

شرکت آذر اسید نیز در صدد است اسید استیک را بدون واسطه و به صورت مستقیم با بالاترین خلوص و بهترین کیفیت در اقصی نقاط میهن عزیزمان به دست مصرف کنندگان و مشتریان عزیز برساند.

شرح مختصر روند تولید اسید استیک مورد مطالعه

با استفاده از روش لیزر پویا ، حلالیت اسید سوکسینیک و اسید گلوتاریک در مخلوط کاپرولاکتون طی روند تولید اسید استیک و مخلوط کپرولاکتون + سیکلوهگزانون تحت فشار جوی تعیین شد. دمای آزمایش از 293.35 تا 340.65 کلوین متغیر بود. و کسر جرمی کپرولاکتون در مخلوط های حلال به ترتیب از 0.0 تا 1.0 متغیر بود.

مشخص شد که با افزایش دما در غلظت ثابت ، حلالیت اندازه گیری شده اسید سوکسینیک و اسید گلوتاریک در مخلوط های کاپرولاکتون + اسید استیک و مخلوط کپرولاکتون + سیکلوهگزانون افزایش می یابد. علاوه بر این ، هنگامی که کسر جرمی کاپرولاکتون در مخلوط های کاپرولاکتون + اسید استیک در همان محدوده دما افزایش می یابد.

حلالیت های اندازه گیری شده اسید سوکسینیک و اسید گلوتاریک کاهش می یابد با این حال  با افزایش کسر جرمی کاپرولاکتون برای سیستم کپرولاکتون + سیکلوهگزانون در همان دما روند افزایشی رخ می دهد. داده های تجربی با استفاده از مدل ضریب فعالیت مایع غیر عادی اصلاح شده همبسته گردید. همچنین حداکثر مقدار میانگین انحراف نسبی 1.50٪ اندازه گیری گردید.

برای خرید اسید استیک تماس بگیرید .اطلاعات تماس


شماره های تماس :

 • شرکت                         04132907001
 • آقای مرتضی بخشایشی  09141032292
 • آقای رضا بخشایشی       09141032329
 • آقای امید بخشایشی      09145845529

آدرس انبار ها :

 • انبار تبریز : جاده مایان – شهرک صنعتی مایان – فلکه دوم
 • انبار تهران : جاده قدیم قم – شور آباد

مقدمه

کاپرولاکتون به طور گسترده ای به عنوان واسطه در مواد تجزیه پذیر ، حفاظت از محیط زیست و زمینه های پزشکی استفاده می شود. و معمولاً توسط اکسیداسیون سیکلوهگزانون در پراکسیاسید توسط اکسیداسیون معمولی Baeyer − Villiger تولید می شود. برای این روش کپرولاکتون محصول اصلی است.

در تولید اسید استیک (HAc) ، اسید آدیپیک (AA) ، اسید گلوتاریک (GA) و اسید سوکسینیک (SA) محصولات جانبی نامطلوب هستند. بنابراین  برای به دست آوردن کپرولاکتون با خلوص بالا  لازم است که AA ، GA و SA را از مخلوط کپرولاکتون + HAc + سیکلوهگزانون تبلور دهیم. به ترتیب  تعادل مایع جامد − (SLE) AA ، GA و SA در کپرولاکتون + HAc + سیکلوهگزانونمیکس برای طراحی فرآیند و بهینه سازی شرایط جداسازی ضروری است.

طبق داده های گزارش شده حلالیت AA در مخلوط کاپرولاکتون + HAc  کپرولاکتون + سیکلوهگزانون مخلوط و مخلوط HAc + سیکلوهگزانون اندازه گیری شده است. حلالیت GA در سیستم های مختلف حلال مانند HAc ، سیکلوهگزانون ، سیکلوهگزانول ، مخلوط HAc + ، مخلوط سیکلوهگزان + سیکلوهگزانول ، مخلوط سیکلوهگزان + سیکلوهگزانون ، مخلوط سیکلوهگزانون + سیکلوهگزانول و مخلوط سیکلوهگزانول + سیکلوهگزانون + سیکلوهگزان نیز  در فرآیند تولید اسید استیک مورد مطالعه قرار گرفته است.

بررسی حلالیت های SA  و GA در مخلوط کپرولاکتون در طول روند تولید اسید استیک

در این مطالعه حلالیت های SA و GA در مخلوط کپرولاکتون + HAc و مخلوط کپرولاکتون + سیکلوهگزانون در 293.35 تا 340.65 کلوین اندازه گیری می شود. و مدل ضریب فعالیت NRTL اصلاح شده برای همبستگی مقادیر تجربی استفاده می گردد. پارامترهای تعامل باینری معادله NRTL اصلاح شده برای SA و کپرولاکتون ، SA  و HAc ، SA  + سیکلوهگزانون ، GA  و کاپرولاکتون ، GA و HAc و GA +  سیکلوهگزانون بدست آمده است.

تمام اطلاعات عمده در مورد این مواد در جدول زیر آورده شده است. تعیین حلالیت در مرجع همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. از دستگاه آزمایش در یک واحد SLE ، یک سیستم تشخیص لیزر ، یک واحد کنترل و کنترل دما و یک سیستم همزن مغناطیسی تشکیل شده است.

کسر جرمی فرمول مولکولی ترکیب
0.995 C4H6O4 ساکسینیک اسید
0.990 C5H8O4 گلوتاریک اسید
0.990 C6H10O2 کپرولاکتون
0.995 C2H4O2 اسید استیک
0.995 C6H10O سیکلوهگزانون
شکل یک تولید اسید استیک

شکل یک تولید اسید استیک

شرح فرآیند آزمایشی در تولید اسید استیک

این آزمایش طی تولید اسید استیک در یک بطری شیشه ای 100 میلی لیتری با همزن مغناطیسی و ژاکت متصل به وان حمام گردش آب انجام شد. برای تعیین و کنترل دمای محلول به طور مداوم از یک سیستم کنترل ترموالکتریک با عدم قطعیت 0.14 کلوین استفاده شد. برای جلوگیری از تبخیر موثر کپرولاکتون ، HAc ، سیکلوهگزانون و سایر مواد ، بطری توسط کندانسور ریفلاکس با درپوش لاستیکی مهر و موم شدند.

سیستم آشکارساز لیزر عمدتاً شامل یک ساطع کننده لیزر نیمه هادی 25 میلی وات ، یک ترانسفورماتور فوتوالکتریک و یک کامپیوتر مجهز به نرم افزار Kingview بود. که برای نمایش و ضبط دمای واقعی و مقدار شدت لیزر استفاده شده است. حلالیت SA و GA در HAc خالص و سیکلوهگزانون به ترتیب اندازه گیری شده و با داده های منتشر شده مقایسه شد. داده ها برای بررسی قابلیت اطمینان و دقت دستگاه و روش آزمایش می تواند در مطالعات قبلی ما نیز  طبق جدول زیر پیدا شود.

10RD T/K 10X T/K
1/02 321/15 0/150 301/35
1/92 324/95 0/167 305/65
0/81 328/95 0/190 309/65
1/44 332/45 0/214 313/75
0/44 335/55 0/239 317/15

میانگین انحراف نسبی کمتر از 6.03٪ استکه نشان می دهد داده های تجربی با داده های منتشر شده مطابقت خوبی دارند. همچنین نتایج در شکل های زیر به صورت گرافیکی نشان داده شده است. نتایج ما با داده های منتشر شده که نشان می دهد دستگاه آزمایش و روش مورد استفاده در زمان تولید اسید استیک در این کار قابل اعتماد است کاملاً مطابقت دارد.

شکل دو تولید اسید استیک

شکل دو تولید اسید استیک


شکل سه تولید اسید استیک

شکل سه تولید اسید استیک


شکل چهار تولید اسید استیک

شکل چهار تولید اسید استیک


شکل پنج تولید اسید استیک

شکل پنج تولید اسید استیک

آنالیز و بررسی حلالیت های مختلوط های مختلف در مخلوط های ثانویه

حلالیت SA طی روند تولید اسید استیک در کپرولاکتون + مخلوط HAc و کپرولاکتون + سیکلوهگزانون حلالیت SA در مخلوط های کپرولاکتون + HA و مخلوط های کپرولاکتون + سیکلوهگزانون در جدول زیر ذکر شده است. جایی که x نشان دهنده کسر مولکی حلالیت برای SA است. و ω3 به عنوان کسر جرم کپرولاکتون در مخلوط های حلال تعریف شده است.

شکل شش تولید اسید استیک

شکل شش تولید اسید استیک

همچنین از شکل های زیر می توان دریافت که حلالیت SA با افزایش دما در یک حلال خاص افزایش می یابد. و با افزایش کسر جرمی کپرولاکتون در مخلوط های حلال کپرولاکتون + سیکلوهگزانون در دمای ثابت  حلالیت SA نیز به تدریج افزایش می یابد. با این حال  با افزایش کسر جرم کاپرولاکتون در مخلوط های حلال در دمای ثابت  حلالیت SA برای سیستم کپرولاکتون + HAc کاهش می یابد.

شکل هفت تولید اسید استیک

شکل هفت تولید اسید استیک


شکل هشت تولید اسید استیک

شکل هشت تولید اسید استیک

حلالیت GA در مخلوط کپرولاکتون + HAc و مخلوط کپرولاکتون + سیکلوهگزانون ، حلالیت GA در مخلوطهای کپرولاکتون + HAc و مخلوطهای کپرولاکتون + سیکلوهگزانون در جدول زیر ذکر شده است. جایی که x نمایانگر کسری حلال برای GA و ω3 به عنوان کسر جرمی کپرولاکتون در مخلوط های حلال تعریف شده است.

شکل نه تولید اسید استیک

شکل نه تولید اسید استیک

بررسی روند تاثیر دما بر حلالیت و تولید اسید استیک

طبق  شکل های زیر  هنگامی که دما افزایش می یابد. حلالیت GA در یک حلال خاص در مسیر تولید اسید استیک افزایش می یابد. در حالی که با افزایش کسر جرمی کاپرولاکتون در مخلوط های حلال در دمای ثابت  حلالیت GA برای سیستم کپرولاکتون + HAc کاهش می یابد. همانطور که در شکل نشان داده شده است.

شکل ده تولید اسید استیک

شکل ده تولید اسید استیک


شکل یازده تولید اسید استیک

شکل یازده تولید اسید استیک

به عنوان کسری از کپرولاکتون در مخلوط های کپرولاکتون + سیکلوهگزانون در دمای ثابت افزایش می یابد. هچنین حلالیت GA افزایش می یابد و در مقایسه با محلول های SA و GA با حلالیت AA در مخلوط کپرولاکتون + HAc و مخلوط کپرولاکتون + سیکلوهگزانون روند تغییرات با دما یکسان است. با افزایش دما ، میزان حلالیت های SA ، GA و AA افزایش می یابد . که نشان می دهد روندهای حل شدن گرماگیرمی باشند.

برای سیستم کپرولاکتون + HAc ، این ماده خالص است. حلالیت های SA ، GA و AA به حداقل مقدار رسیده است و با کاهش غلظت کاپرولاکتون در حلال مخلوط ، حلالیت های SA ، GA و AA به تدریج افزایش می یابد. علاوه بر این  در ترکیب تولید اسید استیک به همراه ثابت حلال ، حلالیت GA بیشتر از SA و AA است. و برای مخلوط کپرولاکتون + سیکلوهگزانون ، حلالیت های SA ، GA و AA با افزایش تدریجی غلظت کپرولاکتون در حلال مخلوط ، حلالیتشان افزایش می یابد.

به طور مشابه ، تحت همان شرایط ، حلالیت GA بیتشر از SA و AA می باشد.و معادله NRTL اصلاح شده به عنوان تابعی از T و معادلات Apelblat و λh اصلاح شده ، می توانند حلالیت های آزمایشی را به طور رضایت بخشی در محدوده دمای بررسی شده مرتبط کنند. اما استخراج آن از همبستگی های تجربی تحت چندین ترکیب داده شده از مخلوط دشوار می باشد.

آنالیز معادله NRTL و بررسی نتایج حاصل از آن

معادله NRTL اصلاح شده می تواند به خوبی این کار را در مسیر تولید اسید استیک انجام دهد. از نظر ترمودینامیکی ، معادله ای که برای ارتباط پذیری استفاده می شود بر اساس برابری بین ترکیبات پتانسیل های شیمیایی فازهای همزمانی است. بدون در نظر گرفتن انتقال فاز جامد جامد ، SLE  را می توان طبق معادله زیر که شامل آنتالپی همجوشی خال ΔmH و دمای ذوب Tm ماده محلول است به دست آورد.

شکل دوازده تولید اسید استیک

شکل دوازده تولید اسید استیک

با استفاده از روش لیزر پویا ، حلالیت های SA و GA در مخلوط کپرولاکتون + HAc و در مخلوط های کپرولاکتون + سیکلوهگزانون تحت جو تعیین شد فشار داخل (35/293 تا 65/340) کلوین بررسی شد و نتیجه گیری های زیر به دست آمد.

1: در ترکیب ثابت حلال ، با افزایش دما برای حلالیت های SA و GA افزایش می یابد.

2: در دمای ثابت ، با افزایش کسر کپرولاکتون در کپرولاکتون + مخلوط HAc ، حلالیت های SA و GA به تدریج کاهش می یابد. وقتی کسر جرمی کاپرولاکتون در مخلوط کپرولاکتون + سیکلوهگزانون افزایش می یابد. حلالیت های SA و GA به تدریج در روند تولید اسید استیک افزایش می یابد.

3:  از معادله NRTL اصلاح شده برای ارتباط داده های تجربی استفاده می شود. و ARD کمتر از 1.50، بود ، که نشان داد آنها به ترتیب می توانند حلالیت SA و GA را به ترتیب در مخلوط کپرولاکتون + HAc و کپرولاکتون + سیکلوهگزانون را قابل محاسبه نمایند.

4:  پارامترهای متقابل باینری معادله NRTL اصلاح شده برای SA و کپرولاکتون ، SA andHAc ، SA + سیکلوهگزانون ، GA و کاپرولاکتون ، GA و HAc و GA + سیکلوهگزانون و ARD را می توان در این روند محاسبه ای و مقایسه ای به دست آورد.

منبع:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jced.7b00660

شکل شماره شش مصرف آب اکسیژنه
عکس شماره 1 فروش آب اکسیژنه
شکل یک تولید اسید استیک

تولید اسید استیک

تولید اسید استیکبررسی اجمالی روند تولید اسید استیک

اسید استیک از واکنش دو ماده شیمیایی به نام های متانول و کربن مونو اکسید حاصل می شود. به صورتی که متانول وارد برج جذب فشار بالا و پایین شده و با کربن مونو اکسید مخلوط شده و سپس وارد یک راکتور می گردد. و چون این ترکیب گرماده بوده و خطر آفرین می باشد همواره باید راکتور مربوطه خنک نگه داشته شود. تا روند تولید اسید استیک آغاز گردد.

فرآیند تولید اسید استیک داخلی بوده اما تحت لیسانس شرکت های خارجی نیز صورت می گیرد. در منطقه خاورمیانه بعضی از کشورهای عربی بیشترین تولید کننده اسید استیک بوده و بیشترین مصرف کننده آن نیز می باشند. در کشور ما نیز شرکت های پتروشیمی محدودی مبادرت به تولید اسید استیک می نمایند. اما کیفیت محصول تولیدی آن ها قابل رقابت با نمونه های خارجی می باشد.

شرکت آذر اسید نیز در صدد است اسید استیک را بدون واسطه و به صورت مستقیم با بالاترین خلوص و بهترین کیفیت در اقصی نقاط میهن عزیزمان به دست مصرف کنندگان و مشتریان عزیز برساند.

شرح مختصر روند تولید اسید استیک مورد مطالعه

با استفاده از روش لیزر پویا ، حلالیت اسید سوکسینیک و اسید گلوتاریک در مخلوط کاپرولاکتون طی روند تولید اسید استیک و مخلوط کپرولاکتون + سیکلوهگزانون تحت فشار جوی تعیین شد. دمای آزمایش از 293.35 تا 340.65 کلوین متغیر بود. و کسر جرمی کپرولاکتون در مخلوط های حلال به ترتیب از 0.0 تا 1.0 متغیر بود.

مشخص شد که با افزایش دما در غلظت ثابت ، حلالیت اندازه گیری شده اسید سوکسینیک و اسید گلوتاریک در مخلوط های کاپرولاکتون + اسید استیک و مخلوط کپرولاکتون + سیکلوهگزانون افزایش می یابد. علاوه بر این ، هنگامی که کسر جرمی کاپرولاکتون در مخلوط های کاپرولاکتون + اسید استیک در همان محدوده دما افزایش می یابد.

حلالیت های اندازه گیری شده اسید سوکسینیک و اسید گلوتاریک کاهش می یابد با این حال  با افزایش کسر جرمی کاپرولاکتون برای سیستم کپرولاکتون + سیکلوهگزانون در همان دما روند افزایشی رخ می دهد. داده های تجربی با استفاده از مدل ضریب فعالیت مایع غیر عادی اصلاح شده همبسته گردید. همچنین حداکثر مقدار میانگین انحراف نسبی 1.50٪ اندازه گیری گردید.

برای خرید اسید استیک تماس بگیرید .اطلاعات تماس


شماره های تماس :

 • شرکت                         04132907001
 • آقای مرتضی بخشایشی  09141032292
 • آقای رضا بخشایشی       09141032329
 • آقای امید بخشایشی      09145845529

آدرس انبار ها :

 • انبار تبریز : جاده مایان – شهرک صنعتی مایان – فلکه دوم
 • انبار تهران : جاده قدیم قم – شور آباد

مقدمه

کاپرولاکتون به طور گسترده ای به عنوان واسطه در مواد تجزیه پذیر ، حفاظت از محیط زیست و زمینه های پزشکی استفاده می شود. و معمولاً توسط اکسیداسیون سیکلوهگزانون در پراکسیاسید توسط اکسیداسیون معمولی Baeyer − Villiger تولید می شود. برای این روش کپرولاکتون محصول اصلی است.

در تولید اسید استیک (HAc) ، اسید آدیپیک (AA) ، اسید گلوتاریک (GA) و اسید سوکسینیک (SA) محصولات جانبی نامطلوب هستند. بنابراین  برای به دست آوردن کپرولاکتون با خلوص بالا  لازم است که AA ، GA و SA را از مخلوط کپرولاکتون + HAc + سیکلوهگزانون تبلور دهیم. به ترتیب  تعادل مایع جامد − (SLE) AA ، GA و SA در کپرولاکتون + HAc + سیکلوهگزانونمیکس برای طراحی فرآیند و بهینه سازی شرایط جداسازی ضروری است.

طبق داده های گزارش شده حلالیت AA در مخلوط کاپرولاکتون + HAc  کپرولاکتون + سیکلوهگزانون مخلوط و مخلوط HAc + سیکلوهگزانون اندازه گیری شده است. حلالیت GA در سیستم های مختلف حلال مانند HAc ، سیکلوهگزانون ، سیکلوهگزانول ، مخلوط HAc + ، مخلوط سیکلوهگزان + سیکلوهگزانول ، مخلوط سیکلوهگزان + سیکلوهگزانون ، مخلوط سیکلوهگزانون + سیکلوهگزانول و مخلوط سیکلوهگزانول + سیکلوهگزانون + سیکلوهگزان نیز  در فرآیند تولید اسید استیک مورد مطالعه قرار گرفته است.

بررسی حلالیت های SA  و GA در مخلوط کپرولاکتون در طول روند تولید اسید استیک

در این مطالعه حلالیت های SA و GA در مخلوط کپرولاکتون + HAc و مخلوط کپرولاکتون + سیکلوهگزانون در 293.35 تا 340.65 کلوین اندازه گیری می شود. و مدل ضریب فعالیت NRTL اصلاح شده برای همبستگی مقادیر تجربی استفاده می گردد. پارامترهای تعامل باینری معادله NRTL اصلاح شده برای SA و کپرولاکتون ، SA  و HAc ، SA  + سیکلوهگزانون ، GA  و کاپرولاکتون ، GA و HAc و GA +  سیکلوهگزانون بدست آمده است.

تمام اطلاعات عمده در مورد این مواد در جدول زیر آورده شده است. تعیین حلالیت در مرجع همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. از دستگاه آزمایش در یک واحد SLE ، یک سیستم تشخیص لیزر ، یک واحد کنترل و کنترل دما و یک سیستم همزن مغناطیسی تشکیل شده است.

کسر جرمی فرمول مولکولی ترکیب
0.995 C4H6O4 ساکسینیک اسید
0.990 C5H8O4 گلوتاریک اسید
0.990 C6H10O2 کپرولاکتون
0.995 C2H4O2 اسید استیک
0.995 C6H10O سیکلوهگزانون
شکل یک تولید اسید استیک

شکل یک تولید اسید استیک

شرح فرآیند آزمایشی در تولید اسید استیک

این آزمایش طی تولید اسید استیک در یک بطری شیشه ای 100 میلی لیتری با همزن مغناطیسی و ژاکت متصل به وان حمام گردش آب انجام شد. برای تعیین و کنترل دمای محلول به طور مداوم از یک سیستم کنترل ترموالکتریک با عدم قطعیت 0.14 کلوین استفاده شد. برای جلوگیری از تبخیر موثر کپرولاکتون ، HAc ، سیکلوهگزانون و سایر مواد ، بطری توسط کندانسور ریفلاکس با درپوش لاستیکی مهر و موم شدند.

سیستم آشکارساز لیزر عمدتاً شامل یک ساطع کننده لیزر نیمه هادی 25 میلی وات ، یک ترانسفورماتور فوتوالکتریک و یک کامپیوتر مجهز به نرم افزار Kingview بود. که برای نمایش و ضبط دمای واقعی و مقدار شدت لیزر استفاده شده است. حلالیت SA و GA در HAc خالص و سیکلوهگزانون به ترتیب اندازه گیری شده و با داده های منتشر شده مقایسه شد. داده ها برای بررسی قابلیت اطمینان و دقت دستگاه و روش آزمایش می تواند در مطالعات قبلی ما نیز  طبق جدول زیر پیدا شود.

10RD T/K 10X T/K
1/02 321/15 0/150 301/35
1/92 324/95 0/167 305/65
0/81 328/95 0/190 309/65
1/44 332/45 0/214 313/75
0/44 335/55 0/239 317/15

میانگین انحراف نسبی کمتر از 6.03٪ استکه نشان می دهد داده های تجربی با داده های منتشر شده مطابقت خوبی دارند. همچنین نتایج در شکل های زیر به صورت گرافیکی نشان داده شده است. نتایج ما با داده های منتشر شده که نشان می دهد دستگاه آزمایش و روش مورد استفاده در زمان تولید اسید استیک در این کار قابل اعتماد است کاملاً مطابقت دارد.

شکل دو تولید اسید استیک

شکل دو تولید اسید استیک


شکل سه تولید اسید استیک

شکل سه تولید اسید استیک


شکل چهار تولید اسید استیک

شکل چهار تولید اسید استیک


شکل پنج تولید اسید استیک

شکل پنج تولید اسید استیک

آنالیز و بررسی حلالیت های مختلوط های مختلف در مخلوط های ثانویه

حلالیت SA طی روند تولید اسید استیک در کپرولاکتون + مخلوط HAc و کپرولاکتون + سیکلوهگزانون حلالیت SA در مخلوط های کپرولاکتون + HA و مخلوط های کپرولاکتون + سیکلوهگزانون در جدول زیر ذکر شده است. جایی که x نشان دهنده کسر مولکی حلالیت برای SA است. و ω3 به عنوان کسر جرم کپرولاکتون در مخلوط های حلال تعریف شده است.

شکل شش تولید اسید استیک

شکل شش تولید اسید استیک

همچنین از شکل های زیر می توان دریافت که حلالیت SA با افزایش دما در یک حلال خاص افزایش می یابد. و با افزایش کسر جرمی کپرولاکتون در مخلوط های حلال کپرولاکتون + سیکلوهگزانون در دمای ثابت  حلالیت SA نیز به تدریج افزایش می یابد. با این حال  با افزایش کسر جرم کاپرولاکتون در مخلوط های حلال در دمای ثابت  حلالیت SA برای سیستم کپرولاکتون + HAc کاهش می یابد.

شکل هفت تولید اسید استیک

شکل هفت تولید اسید استیک


شکل هشت تولید اسید استیک

شکل هشت تولید اسید استیک

حلالیت GA در مخلوط کپرولاکتون + HAc و مخلوط کپرولاکتون + سیکلوهگزانون ، حلالیت GA در مخلوطهای کپرولاکتون + HAc و مخلوطهای کپرولاکتون + سیکلوهگزانون در جدول زیر ذکر شده است. جایی که x نمایانگر کسری حلال برای GA و ω3 به عنوان کسر جرمی کپرولاکتون در مخلوط های حلال تعریف شده است.

شکل نه تولید اسید استیک

شکل نه تولید اسید استیک

بررسی روند تاثیر دما بر حلالیت و تولید اسید استیک

طبق  شکل های زیر  هنگامی که دما افزایش می یابد. حلالیت GA در یک حلال خاص در مسیر تولید اسید استیک افزایش می یابد. در حالی که با افزایش کسر جرمی کاپرولاکتون در مخلوط های حلال در دمای ثابت  حلالیت GA برای سیستم کپرولاکتون + HAc کاهش می یابد. همانطور که در شکل نشان داده شده است.

شکل ده تولید اسید استیک

شکل ده تولید اسید استیک


شکل یازده تولید اسید استیک

شکل یازده تولید اسید استیک

به عنوان کسری از کپرولاکتون در مخلوط های کپرولاکتون + سیکلوهگزانون در دمای ثابت افزایش می یابد. هچنین حلالیت GA افزایش می یابد و در مقایسه با محلول های SA و GA با حلالیت AA در مخلوط کپرولاکتون + HAc و مخلوط کپرولاکتون + سیکلوهگزانون روند تغییرات با دما یکسان است. با افزایش دما ، میزان حلالیت های SA ، GA و AA افزایش می یابد . که نشان می دهد روندهای حل شدن گرماگیرمی باشند.

برای سیستم کپرولاکتون + HAc ، این ماده خالص است. حلالیت های SA ، GA و AA به حداقل مقدار رسیده است و با کاهش غلظت کاپرولاکتون در حلال مخلوط ، حلالیت های SA ، GA و AA به تدریج افزایش می یابد. علاوه بر این  در ترکیب تولید اسید استیک به همراه ثابت حلال ، حلالیت GA بیشتر از SA و AA است. و برای مخلوط کپرولاکتون + سیکلوهگزانون ، حلالیت های SA ، GA و AA با افزایش تدریجی غلظت کپرولاکتون در حلال مخلوط ، حلالیتشان افزایش می یابد.

به طور مشابه ، تحت همان شرایط ، حلالیت GA بیتشر از SA و AA می باشد.و معادله NRTL اصلاح شده به عنوان تابعی از T و معادلات Apelblat و λh اصلاح شده ، می توانند حلالیت های آزمایشی را به طور رضایت بخشی در محدوده دمای بررسی شده مرتبط کنند. اما استخراج آن از همبستگی های تجربی تحت چندین ترکیب داده شده از مخلوط دشوار می باشد.

آنالیز معادله NRTL و بررسی نتایج حاصل از آن

معادله NRTL اصلاح شده می تواند به خوبی این کار را در مسیر تولید اسید استیک انجام دهد. از نظر ترمودینامیکی ، معادله ای که برای ارتباط پذیری استفاده می شود بر اساس برابری بین ترکیبات پتانسیل های شیمیایی فازهای همزمانی است. بدون در نظر گرفتن انتقال فاز جامد جامد ، SLE  را می توان طبق معادله زیر که شامل آنتالپی همجوشی خال ΔmH و دمای ذوب Tm ماده محلول است به دست آورد.

شکل دوازده تولید اسید استیک

شکل دوازده تولید اسید استیک

با استفاده از روش لیزر پویا ، حلالیت های SA و GA در مخلوط کپرولاکتون + HAc و در مخلوط های کپرولاکتون + سیکلوهگزانون تحت جو تعیین شد فشار داخل (35/293 تا 65/340) کلوین بررسی شد و نتیجه گیری های زیر به دست آمد.

1: در ترکیب ثابت حلال ، با افزایش دما برای حلالیت های SA و GA افزایش می یابد.

2: در دمای ثابت ، با افزایش کسر کپرولاکتون در کپرولاکتون + مخلوط HAc ، حلالیت های SA و GA به تدریج کاهش می یابد. وقتی کسر جرمی کاپرولاکتون در مخلوط کپرولاکتون + سیکلوهگزانون افزایش می یابد. حلالیت های SA و GA به تدریج در روند تولید اسید استیک افزایش می یابد.

3:  از معادله NRTL اصلاح شده برای ارتباط داده های تجربی استفاده می شود. و ARD کمتر از 1.50، بود ، که نشان داد آنها به ترتیب می توانند حلالیت SA و GA را به ترتیب در مخلوط کپرولاکتون + HAc و کپرولاکتون + سیکلوهگزانون را قابل محاسبه نمایند.

4:  پارامترهای متقابل باینری معادله NRTL اصلاح شده برای SA و کپرولاکتون ، SA andHAc ، SA + سیکلوهگزانون ، GA و کاپرولاکتون ، GA و HAc و GA + سیکلوهگزانون و ARD را می توان در این روند محاسبه ای و مقایسه ای به دست آورد.

منبع:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jced.7b00660

شکل شماره شش مصرف آب اکسیژنه
عکس شماره 1 فروش آب اکسیژنه
شکل سه مصرف اسید استیک

مصرف اسید استیک

اسید استیک یک ماده شیمیایی با بوی تند و متافوت و تقریبا ترش می باشد. که جز اسیدهای آلی و ارگانیک بوده و جزو در دسترسترین اسیدها می باشد. موارد مصرف اسید استیک بسیار متنوع هستند که از جمله آن ها می توان به مصارف صنعتی ، پزشکی ، آرایشی ، آزمایشگاهی ، بهداشتی و غیره اشاره نمود. این ماده مصارف خوراکی هم دارد و از ان برای نگه داری مواد غذایی استفاده می شود.

با توجه به مصارف گوناگونی که برای این ماده نامبرده شده می توان نتیجه گرفت که روند مصرف اسید استیک بسیار حائز اهمیت می باشد. چون موارد مصرف این ماده حساس و کاربردی می باشند لذا باید مواد اولیه مصرف شده در تولید آن از بهترین و باکیفیت ترین مواد باشد. تا در تولید محصول نهایی و باکیفیت بیشترین بازده را ارائه نماید.

شرکت آذر اسید در تلاش است تا اسید استیک را از معتبرترین تولید کنندگان داخلی و خارجی با بهترین کیفیت و بالاترین خلوص و مناسب ترین قیمت با قابلیت اراسال به سراسر کشور در اختیار مصرف کنندگان و خریداران محترم قرار دهد.

شکل یک فروش اسید استیک

فروش اسید استیک

اسید استیک یک ترکیب شیمیایی بسیار مهم و با ارزش می باشد که ما آن را به عنوان سرکه می شناسیم. همانگونه که از نام آن پیداست این ترکیب دارای خواص و کاربردهای بسیار مهم و با ارزشمندی می باشد که باعث پراهمیت شدن روند فروش اسید استیک می گردد. این ماده در صنایع و زمینه های گوناگون دارای مصارف متعددی می باشد.

لذا نیاز روز افزون به فروش اسید استیک هر روز بیشتر و بیشتر می گردد. و با توجه به حساسیت موارد مصرف این ماده ترکیب ها و انواع و گریدهای مختلفی از این محصول در بازار موجود می باشند. و همین امر کار خریداران را جهت انتخاب محصول مناسب دشوارتر کرده است.

به همین جهت شرکت آذر اسید سعی بر این دارد. که این محصول را با بهترین و مرغوب ترین کیفیت ، بالاترین خلوص و مناسبت و به صرفه ترین قیمت. از معتبرترین تولید کنندگان داخلی و خارجی در تناژهای مختلف با قابلیت ارسال به تمامی نقاط کشور در اسرع وقت در اختیار مشتریان محترم قرار دهد.

شکل هفت قیمت اسید استیک

قیمت اسید استیک

از انجایی که اسید استیک درایران تولید میشود و حتی صادرات نیز میشود در نتیجه تقریبا هیچ اسید استیک وارداتی نداریم. اسید استیک در کارخانه های داخلی تولید میشود و به صورت عمده که غالبا در حد یک تریلی می باشد در سطح کشور پخش و توزیه می گردد. و از طرفی کارخانه ها ملزم هستند فقط به شرکت های دارای مجوز بفروشند و به هیچ عنوان حق فروش به افراد عادی را ندارند. که این مساله تاثیر مهمی در قیمت اسید استیک دارد.

از ان جا هم که خرید عمده یک تریلی استیک اسید گران بوده و به صرفه نمی باشد. و شرایط نگهداری آن به خاطر خطر بالای مشتعل شدن آن دشوار است. لذا بیشتر خریداران از شرکت های مجوز دار اقدام به تهیه اسید استیک می نمایند. شرکت آذر اسید به شما این اطمینان را می دهد که اسید استیک با کیفیت عالی و خلوص بالا با بسته بندی مناسب و دارای تاریخ تولید جدید و با تحویل فوری در سراسر کشور به شما خریداران گرامی تحویل ارائه می نماید.

خرید اسید استیک

اسید استیک یک نوع اسید آلی از زیر مجموعه کربوکسیلیک اسیدها می باشد. و دارای فرمول شیمیایی CH3COOH می باشد. اسید استیک با نام های دیگری از جمله جوهر سرکه ، جوهر انگور و با نام آیوپاک اتانوئیک اسید نیز شناخته می شود. که این مساله در فرآیند خرید اسید استیک بسیار حائز اهمیت می باشد. این ماده دارای طعمی ترش و بسیار شبیه به طعم سرکه می باشد.

اسید استیک به دلیل جدا شدن بخشی از قسمت اسیدی در محلول آبی یک اسید نسبتا ضعیف بوده و در رده بندی ساده ترین کربوکسیلیک اسیدها قرار دارد. این به ماده به طور خالص بدون رنگ بوده و میل زیادی به جذب آب دارد. و جزو یکی از مهمترین معرف های شیمیایی می باشد. اسید استیکی که به صورت رقیق توسط روند تخمیر طبیعی تولید می شود سرکه نامیده می شود. به همین سبب باکتری های مخمر سرکه به سبب داشتن میل زیاد جهت ایجاد اسید استیک به این اسم شناخته می شوند.