نوشته‌ها

شکل شش قیمت متانول

قیمت متانول

طیف غنی میلی‌ متری و زیر میلی ‌متری قیمت متانول این اطمینان را ایجاد کرده‌ است که این ماده به یکی از مولکول ‌های بین ستاره ‌ای که به‌طور گسترده مشاهده می‌شود تبدیل شده ‌است. متانول یک صادرکننده حرارتی ، یک منبع مایزر بوده. و همچنین در روند جذب در برابر تابش زمینه کیهانی مشاهده می ‌شود.

ازاین‌رو می‌توان گفت که مولکول متانول دارای پتانسیل تشخیصی است که احتمالاً توسط سایر گونه‌ های بین ستاره‌ای قابل رقابت نمی ‌باشد.  برای سال ‌های طولانی مانع اصلی استفاده تشخیصی از قیمت متانول عدم وجود داده ‌های کمی در مورد ضرایب سرعت تحریک آن توسط مزاحمین اصلی در گاز مولکولی هیدروژن و هلیوم می ‌باشد.

این وضعیت در سال‌های اخیر تغییر یافت زمانی‌که نتایج اولین تعیین ضرایب ‌سرعت برای تحریک چرخشی متانول توسط هلیوم و هیدروژن در دسترس قرار گرفت. مطالعات شیمیایی محیط بین ستاره‌ ای نشان می ‌دهد که قیمت متانول عمدتاً در سطح دانه ‌های بین ستاره‌ای تشکیل می ‌شود. و شواهد مشاهده ‌ای برای حضور یخ متانول در گوشته دانه ‌ها وجود دارد.

شکل دو تولید متانول

تولید متانول

بیودیزل سوختی است که از تری گلیسیری در حضور تولید متانول و یک کاتالیزور قلیایی از طریق واکنش ترانس  استریشن بدست می‌ آید. تا به امروز اگر چه ترانس استریفیکاسیون در مقیاس صنعتی به دلیل بازده بالا با هزینه مناسب غالب بوده ‌است. کاتالیزورهای جدید به ‌شدت توسط محققین جستجو شده‌ اند. با این موجود استفاده از کاتالیزور و سطح ناخالصی کم به‌ ترتیب نیاز به جداسازی کاتالیزور از مخلوط محصول و پیش تیمار های مربوط به آب و اسید چرب آزاد ، واکنش ترانس استریفیکاسیون را پیچیده می‌کند.

در روند توسعه اخیر گزارش شده است که بیودیزل می‌تواند حتی در غیاب کاتالیزور در متانول تولید شود. به ‌طور طبیعی این فرایند سریع و کارآمد و ساده کار می‌کند. و بیش‌ از ۹۰ درصد بازده FAME را فقط در چند دقیقه و بدون نیاز به جداسازی کاتالیست بیشتر فراهم می‌کند. از دیگر مزایای این فرآیند می‌توان به عملکرد خوب تولید متانول در حضور آب و به ‌ویژه FFA ها اشاره کرد.