نوشته‌ها

تبدیل دی اکسید کربن به سوخت های صنعتی

تبدیل دی اکسید کربن به سوخت های صنعتی

یک روز در آیندهای نه چندان دور، گازهایی که از نیروگاه ها و صنایع سنگین وارد می شوند، به جای نفوذ به اتمسفر، می توانند از گازهای گلخانه ای مانند دی اکسید کربن به سوخت های صنعتی یا مواد شیمیایی به دلیل سیستم جدیدی که می تواند از انرژی های تجدید پذیر برای کاهش دی اکسید کربن به مونوکسید کربن استفاده کند – یک کالای کلیدی که در تعدادی از فرایندهای صنعتی استفاده می شود به کار گرفته شود