نوشته‌ها

باتری های باکتریایی بنفش فاضلاب را به انرژی پاک تبدیل می کنند

باتری های باکتریایی بنفش فاضلاب را به انرژی پاک تبدیل می کنند

امروزه مواد با ارزشی را از طریق فلاش زدن در توالت به پایین هدایت می کنیم.

ترکیبات آلی در فاضلاب های خانگی و فاضلاب های صنعتی یک منبع بالقوه انرژی، بیوپلاستی و حتی پروتئین برای خوراک حیوانات هستند – اما بدون روش استخراج کارآمد،  کارخانجات تصفیه کننده آن ها را آلوده فرض می کنند. در حال حاضر محققان راه حلی مقرون به صرفه برای کارخانه پیدا کرده اند.