خرید آب ژاول

آب ژاول مزیت ها و کاربردهای فراوانی دارد. اما یکی از مزیت های اصلی این ترکیب خاصیت ضدعفونی کنندگی و گندزدایی آن می باشد. و علت آن هم وجود کلر در ساختار آن می باشد. همچنین اضافه کردن اندکی ماده پربورات به آن باعث افزایش قدرت سفیدکنندگی آن می گردد. همچنین این محلول ناپایدار بوده و در برابر نور و گرما تجزیه شده و اکسیژن آزاد می نماید.

در نتیجه میزان قدرت و شدت عملکرد تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می یابد. به همین خاطر نبایستی در معرض نور مستقیم خورشید و گرما قرار داده شود. این ماده ترکیبی خورنده بود و قابلیت تجزیه سریعی دارد. به همین علت از ترکیب و عملکرد ثابتی برخوردار نمی باشد. آب ژاول خاصیت قلیایی داشته و مقدار اسیدیته آن بیشتر از 7 می باشد.

شکل یک تولید اسید کلریدریک

تولید اسید کلریدریک

تولید اسید کلریدریک در مقادیر صنعتی بایستی در قالب تولید یک فرآورده جانبی در سایر واکنش های شیمیایی صورت گیرد. به عنوان نمونه در فرآیند قلیا-کلر محلول نمکی الکترولیز شده تا گاز کلر خالص و سود پرک و هیدروزن حاصل شود.

Cl2 + H2 → ۲HCl

سپس کلر خالص با هیدروژن واکنش داده و اسید کلریدریک خالص تولید می شود. سپس گاز اسید کلریدریک آزاد شده و در درون آب جذب می گردد. این واکنش به شدت گرماده می باشد به صورتی که دمای شعله طی انجام واکنش به حدود 2000 درجه سانتی گراد می رسد. از این روش عمدتا جهت رفع نیازهای بخش صنایع غذایی استفاده می گردد.

شکل هشت مصرف قرص کلر

مصرف قرص کلر

مصرف قرص کلر و کاربردهای آن در این مقاله مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. زیرا کلر ماده ای بسیار مهم و کاربردی در صنایع گوناگون می باشد. و این موضوع اهمیت بررسی ویژگی ها و کاربردهای این ماده را در روند مصرف قرص کلر نشان می دهد.

لذا خریداران این محصول قبل از روند خرید بایستی چندین مورد را از جمله قیمت قرص کلر ، مکان های مصرف قرص کلر ، کیفیت محصول ، خلوص محصول و مواردی از این دست را مورد بررسی قرار دهند. در این مقاله سعی ما بر این است که تمامی موارد فوق الذکر را جهت اطلاع بیشتر خریداران محترم مورد مطالعه قرار دهیم.

شکل چهار مصرف اسید نیتریک

مصرف اسید نیتریک

جهت بررسی مصرف اسید نیتریک بایستی در مورد آن شناختی کلی به دست آید. اسید نیتریک یک اسید قوی می باشد. که برای نخستین بار توسط ذکریای رازی کشف گردید. فرمول مولکولی اسید نیتریک HNO3  بوده و دارای نام هایی از قبیل جوهر شوره ، نیترات هیدروژن ، اسید ازته ، نیتروکسید آنیل می باشد. اسید نیتریک یک اسید قوی بوده و دارای ویژگی اکسندگی و خورندگی بالایی می باشد.

و با اکسید ها ، فلزات و هیدروکسید ها واکنش داده و نمک های نیترات را تشکیل می دهد. این اسید معرف اصلی نیترات بوده و شکل تجاری اسید نیتریک به صورت مخلوط در آب با غلظت های بین 52 تا 68 در صد می باشد. به اسید نیتریک با غلظت 86 تا 94 درصد اسید نیتریک دود قرمز و به اسید نیتریک با غلظت 95 درصد و بیشتر از آن اسید نیتریک دود سفید می گویند.

شکل پنج فروش سود پرک

فروش سود پرک

بسیاری از این لجن ‌ها حاوی غلظت‌ های بالای ترکیبات آلومینیوم در حدود ۷۰ درصد می باشند. هدف  حذف آلومینیوم به صورت کافی از لجن‌ها در روند فروش سود پرک می ‌باشد. به گونه‌ای که دیگر جزء یکی از عناصر محدود کننده لجن نباشد. برای کاهش حجم لجن رادیو اکتیو باید فرایند شستشوی انتخابی این ترکیبات انجام گیرد. این روند نیازمندی به پردازش بیشتر را که از اهمیت فنی و اقتصادی و زیست‌ محیطی زیادی برخوردار است را کاهش می‌دهد.

زباله ‌های رادیواکتیو شسته شده با تکنولوژی مدرن می‌توانند جامد شده و سپس در صنایع مختلف مورد استفاده قرار بگیرند. علاوه بر این رسوب هیدروکسید های آلومینیوم بر روی مبدل‌ های حرارتی هزینه‌ های زیادی در شاخه صنعتی در پی دارد. و جلوگیری از رسوبات و همچنین حذف مؤثر آن‌ها در بسیاری از زمینه‌ ها از جمله فروش سود پرک مورد توجه قرار گرفته است.

شکل سه تولید قرص کلر

تولید قرص کلر

روش های تولید قرص کلر و همچنین فرآیند حذف مونو اکسید نیتروژن از گاز دودکش به وسیله کلر و چند ترکیب دیگر در این مقاله به طور ویژه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. قرص کلر امروزه با توجه به افزایش روز افزون نیازهای صنعتی و بهداشتی به آن در زمره محصولات شیمیایی پرکاربرد قرار گرفته است.

این محصول با توجه به ویژگی ها و خصوصیات خود یک ترکیب شیمیایی حساس و خطرناک می باشد. که می بایتسی هم در تولید قرص کلر و هم در مصرف قرص کلر موارد ایمنی به طور کامل و جدی رعایت گردند. با ابداع روش های تولید سود پرک و کلر توسط فرآیندهای الکترولیز جیوه ای و روش دیافراگمی ، اکنون محققین با زیانها و خطرات جیوه و ماده آزبست بیشتر آشنا شده اند.

و اثرات نامطلوب زیست محیطی و مسائل و مشکلات اقتصادی این روندها به یکی از روندها و مشکلات صنایع شیمیایی و پتروشیمی تبدیل شده است. لذا محققین سعی بر این دارند تا این روش های مضر و نامطلوب را حذف کرده و استفاده از روش سلول غشایی را جایگزین آن ها نمایند.