پایداری سطحی اسید نیتریک بر روی آب

خلاصه

پایداری سطحی اسید نیتریک بر روی آب به حد کافی مستحکم نیست

هنگام خرید اسید نیتریک باید این نکته را لحاظ نماییم که اسید نیتریک یک ترکیب شیمیایی ناخوشایند و تخریب کننده بالقوه است که می توان آن را در آب های موجود در سطح و جو اطراف کره زمین یافت. با این حال گروهی از محققین دریافته اند که قدرت تماس سطحی اسید نیتریک زمانی که بر روی  سطح آب قرار می گیرد ضعیف تر از آن چیزی است که قبلا تصور می شد.

اساتید برجسته شیمی دانشگاه اورگان جرالدین ریچموند ، ریچارد ام ، پاتریک اچ نویز مطرح نمودند ، درک این موضوع که ذات اسید نیتریک بر روی سطح آب در معرض از هم گسستگی می باشد نیازمند این است که ما نحوه تفکر خود را در مورد نقش واکنشی آن در جهانمان مورد بازبینی قراردهیم و در خرید اسید نیتریک به بعضی نکات توجه ویژه ای نماییم.

ویژگی های طبیعی اسید نیتریک و تاثیر آن ها در فرآیند پیوستگی سطحی

ریچموند که در اوایل سال ۲۰۰۷ به عنوان یک عضو آکادمی گونگهایم برگزیده شده بود در تاریخ ۲۰ آگوست در دویست و سی و چهارمین گردهمایی جامعه بین المللی شیمی آمریکا در بوستون ، اکتشافات آزمایشگاهی اش را که شامل واکنش های شیمیایی بر روی سطح آب بود را توضیح داد سخنرانی وی جزء یکی از شش کنفرانس برگزیده در رابطه با پیشرفت های اخیر مطالعاتی در زمینه فرآیندهای مولکولی در مرزهای مشترک بین مواد بود.

ریچموند محقق برجسته در زمینه این مطالعه و بسیاری مطالعات دیگر است که ویژگی های منحصر به فرد سطوح آب را با کمک ترکیبی از مدل های رایانه ای  و آزمایش های بر پایه لیزر  مورد آزمون قرار می دهند.

نام اسید نیتریک که یک اسید قوی بوده و اغلب در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد بیشتر بخاطر استعمال زیاد آن در زمینه مواد منفجره و ساخت کودهای شیمیایی معروف می باشد اسید نیتریک در محیط اطراف ما یک عامل تعیین کننده در جو زمین می باشد به گونه ای که در ابرها تجمع پیدا کرده و ترکیب اساسی باران های  اسیدی را ایجاد می نماید به هنگام حل شدن در آب ، ویژگی های اکسیدکنندگی و اسیدی آن توانایی به وقوع پیوستن را کسب می نمایند.

آب باعث تبدیل شدن اسید نیتریک به یون های نیترات و یون های هیدروژن می گردد که در هنگام خرید اسید نیتریک باید مورد توجه قرار گیرد و ساختار آن ها به گونه ای می باشد که نسبته به خاک و گیاهان و سایر ترکیبات بسیار واکنش پذیر می باشند. اسید نیتریک در درصدهای بالای اسیدیته توانایی ایجاد واکنش های انفجاری با دیگر ترکیبات را دارد که عمدتا باعث رهاسازی گازهای بسیار سمی می گردد.

پیوند هیدروژنی مکمل نقش حلالیت مولوکولی می باشد

همچنین ریچموند مطرح نمود که پیوند هیدروژنی به همراه خاصیت حلالی مولکول های سطحی آب نقش بسزایی در این رفتار مولکولی بر عهده دارندبه گفته ریچموند ماهیت آشکار اسید نیتریک بر روی سطح ، آن را جهت فعل و انفعالات با محیط پیرامون به راحتی در دسترس قرار می دهد.

اما به عنوان یکی از نتایج  این آشکارسازی ، اسید نیتریک همانند یک اسید نه چندان قوی رفتار می نماید این نتایج ، مفاهیم بسیار مهمی در درک نقش اسید نیتریک در هنگام خرید اسید نیتریک و در محیط پیرامونمان علی الخصوص در اکثر نمونه هایی که این پدیده شیمیایی در جو اطراف ما بر روی سطح اسید نیتریک که حاوی قطرات و ذرات معلق هستند روی می دهد دارند

منبع: sciencedaily.com

پایداری سطحی اسید نیتریک بر روی آب
اختراع پارچه خنک کننده و یا عایق کننده خودکار
نیتروژن در مسیر سریع پیوند شیمیایی قرار می‌گیرد
پرورش گاه های مواد شیمیایی زمین در زیر زمین کشف شدند
الکترود صنعتی