مصرف متانول

خلاصه

مصرف متانول و خرید متانول در طی سال های اخیر یکی از دغدغه های مهم و اصلی بسیاری از مصرف کنندگان می باشد. زیرا تمامی این فرآیندها دارای مشکلات و پیچیدگی های مخصوص به خود می باشد. از جمله این موارد می توان به نحوه خرید متانول اشاره نمود زیرا که که خرید متانول از طریق بورس صورت گرفته و اکثر خریداران به علت خریدهای خرد قادر به انجام این مورد نمی باشند.

همچنین حداقل میزان فروش متانول از سوی شرکت های تولید کننده تانکرهای ۲۵ تنی می باشد. که خریدارانی که مصرف متانول آنها کمتر از این مقدار می باشد توانایی و قدرت خرید این مقدار را دارا نمی باشند. لذا این شرکت با بهره گیری از نیروهای متعهد و متخصص آماده ارائه متانول جهت مصرف متانول در انواع مقدار درخواستی مشتری با بالاترین و بهترین کیفیت از معتبرترین برندهای داخلی و خارجی می باشد.

برای خرید متانول تماس بگیرید .

اطلاعات تماس

شماره های تماس :

  • شرکت                         ۰۴۱۳۲۹۰۷۰۰۱
  • آقای مرتضی بخشایشی  ۰۹۱۴۱۰۳۲۲۹۲
  • آقای رضا بخشایشی       ۰۹۱۴۱۰۳۲۳۲۹
  • آقای امید بخشایشی      ۰۹۱۴۵۸۴۵۵۲۹

آدرس انبار ها :

  • انبار تبریز : جاده مایان – شهرک صنعتی مایان – فلکه دوم
  • انبار تهران : جاده قدیم قم – شور آباد

مقدمه

ازآنجا که مطالعات اولیه محققین در مورد استریلیزاسیون غیرکاتالیستی روغن‌ های گیاهی با الکل‌ های فوق بحرانی انجام شده ‌است. مجموعه بزرگی از داده ‌های واکنش برای روغن‌ های گیاهی با روند مصرف متانول یا سایر الکل ‌ها گزارش شده ‌اند. بررسی ‌های اخیر در مورد استریلیاسازی غیرکاتالیستی توسط محققین در این مطالعه ارائه شده ‌است. به ‌طورکلی اکثر این آزمایشات در داخل راکتورهای دسته‌ای توسط رگ ‌هایی با حجم ثابت صورت‌گرفته است که مختص تایید روند مصرف متانول می باشند.

درحالی‌که فرایند ترانس استریلیزاسیون غیرکاتالیستی در دمای حدود ششصد درجه کلوین انجام می‌گردد. واکنش از دمای پانصد درجه کلوین آغاز می‌شود به دلیل عدم اطمینان مربوط به مدت‌ زمان دوره ‌های گرمایشی و سرمایشی در این محدوده دمایی تعیین مدت ‌زمان واکنش در آزمایش ‌های گرم به ‌صورت تقریبی صورت ‌گرفته است. برخی از محققین با استفاده از یک سلول نسبتاً کوچک و یک محیط انتقال حرارت پربازده این عدم اطمینان را طی روند مصرف متانول کاهش دادند.

با این‌حال طی این آزمایش‌ ها اندازه ‌گیری مستقیم فشار عملیاتی امکان‌پذیر نمی ‌باشد. به‌ همین دلیل دانشمندان فرضشان بر این بود که فشار در داخل راکتور دسته‌ای فقط به تراکم متانول وابسته می‌ باشد. لذا فشار درحدود چهارصد بار تخمین زده شد استفاده از راکتور مداوم یک گزینه کارآمد برای بدست آوردن اطلاعات کمی بیشتر در مورد زمان واکنش تجربی و کنترل بهینه فشار و دما می ‌باشد. محاسبه زمان اقامت در یک راکتور مداوم بر روندهای شدت اختلاط و چگالی سیستم واکنش دهنده در موقع مصرف متانول بستگی دارد.

با این‌حال هیچ اطلاعاتی در مورد تراکم این نوع مخلوط‌ ها در شرایط واکنش‌ ها در دسترس نمی‌ باشد. به‌عنوان مثال محققین از رویکرد تقریبی برای بدست آوردن زمان اقامت بر اساس مقدارهای خالص روغن و متانول استفاده نمودند که این روند تاثیر به سزایی در مصرف متانول بر عهده دارد.

بررسی تراکم و روند ترکیبی روغن های گیاهی در فرآیند مصرف متانول

در یک مطالعه دیگر که در این‌ مورد صورت‌گرفته است هیچ نوع محاسبه ‌ای برای روند محاسبه زمان اقامت ارائه نشده ‌است. در این مطالعه تراکم مخلوط روغن‌ های گیاهی با متانول فوق بحرانی تحت مجموعه ‌ای از شرایط واکنش مورد اندازه‌گیری قرار گرفته ‌است. چنین اطلاعات و داده‌ هایی جهت محاسبه حجم راکتور و اندازه‌گیری واحدهای فرآیندی مختلف مانند مبدل ‌های حرارتی پمپ‌ های فشار بالا و کمپرسورها در فرآیند مصرف متانول سودمند و مفید است.

مخلوط ‌های درنظرگرفته ‌شده از نظر اندازه بسیار نا متقارن و از لحاظ ماهیت شیمیایی متفاوت می ‌باشند. زیرا از روغن ‌های گیاهی ، متانول ،گلیسیرین و اسیدهای چرب طی روند مصرف متانول تشکیل‌ شده ‌اند. این موارد باعث می‌شود که پیش ‌بینی تراکم و انتقال فاز در شرایط تقریبا بحرانی غیرقابل ‌استفاده باشد. تعیین مرزهای منطقه همگن از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار می ‌باشد زیرا فعالیت در منطقه فوق بحرانی سرعت بالای واکنش را سبب می‌شود.

محققین به‌منظور کسب اطمینان از این که درجه حرارت واکنش درکل بیش‌از این مقادیر باقی ‌مانده است. به لزوم نیاز به اطلاعاتی در مورد نقاط بحرانی مخلوط اشاره نمودند همچنین انتقال فاز توسط مشاهدات تجربی دانشمندان به ‌دست ‌آمد. با و بدون استفاده از مواد حلال اثر چگالی در روند انتقال فاز به‌طور ملموس و مشخص ارائه نشده ‌است. محققین همچنین ادعا کرده ‌اند که تراکم جهانی این عامل در اکثر گزارش ‌های قبلی ارائه نشده ‌است.

روند انتقال فاز و ارتباط آن با خطوط ایزوکوریک در مصرف متانول

نتایج تجربی نشان می‌دهد که به دست آوردن نقاط انتقال فاز از تفاوت ‌های خطوط ایزوکوریک امکان ‌پذیر می ‌باشد. بنابراین می‌توان مرزهای بین بخار مایع و مناطق همگن را برای سیستم ‌های واکنش دهنده تعیین نمود. همچنین می‌توان از اطلاعات مربوط به نقاط انتقال حجمی و فازی به‌دست ‌آمده از این مخلوط ‌ها برای بررسی قابلیت پیش ‌بینی معادلات حالت در روند مصرف متانول استفاده کرد.

در مورد مخلوط روغن نباتی و الکل بسته به دما و تراکم جهانی هر آزمایش درجات مختلف تبدیل به اسیدهای چرب و گلیسیرین مشاهده می ‌شود. طرحی از دستگاه آزمایشی در شکل زیر نشان داده شده ‌است.

شکل یک مصرف متانول

شکل یک مصرف متانول

سلول را با فویل آلومینیومی پوشانده ‌اند تا از تابش اجاق برقی تفکیک شود. و سلول را در یک اجاق برقی با کنترل دما قرار دادند. دمای سلول به‌ آرامی به یک درجه‌ حرارت مطلوب افزایش‌ یافته و در همان سطح نگه‌ داشته می‌شود. تا زمانی‌ که هیچ تغییری در فشار سیستم مشاهده نگردد. دقت اندازه‌گیری فشار به‌دست ‌آمده از این آزمایشات در برابر فشار بخار متانول طی مصرف متانول بررسی شده ‌است.

مقایسه اندازه گیری های آزمایشی و داده های موسسه ملی استاندارد

مقایسه بین اندازه‌گیری ‌های آزمایشی و داده ‌های موجود برای مصرف متانول از جداول مؤسسه ملی استاندارد و فناوری در شکل زیر آورده ‌شده است.

شکل دو مصرف متانول

شکل دو مصرف متانول

جهت کالیبراسیون ، سلول با تراکم بحرانی متانول شارژ گردید در منطقه فوق بحرانی آزمایش ‌های انجام ‌شده با متانول خالص باعث فشار ایزوکوریک در مقابل خط دما در چگالی بحرانی متانول شد. تقاطع بین خط ایزوکوریک و منحنی فشار بخار مربوط به نقطه بحرانی ماده مورد در زمان مصرف متانول بررسی قرار گرفته ‌است. اندازه‌ گیری تبدیل روغن به متیل استرها در تراکم جهانی مختلف توسط کروماتوگرافی گازی به‌دست‌ آمده است.

همچنین تبدیل به ‌عنوان درصد وزنی روغن نباتی تبدیل ‌شده به استر آورده شده ‌است. روند مصرف متانول موجود در محصولات واکنش در کوره خلاء با حرارت سیصد و شصت و سه درجه کلوین و فشار بیست و پنج میلی ‌متر جیوه جدا شد. پس‌از استخراج متانول ، بیودیزل و گلیسیرین عملاً قابل اختلاط و ترکیب نمی ‌باشند و به‌ آسانی قابل بازیابی می‌ باشند.

آنالیز نمودارهای تغییر دما و فشار دریک آزمایش مشخص برای فرآیند مصرف متانول

منحنی تغییر دما و فشار برای یک آزمایش معمولی طبق شکل زیر برای روغن آفتاب‌گردان و روند مصرف متانول با چگالی ۰٫۳۷ گرم بر سانتی ‌مترمکعب و مولاریته ۴۰ نشان داده شده ‌است.

شکل سه مصرف متانول

شکل سه مصرف متانول

لازم به ذکر است که اندازه‌گیری ها در شرایط واکنش انجام شده و درجه تبدیل در طول آزمایش دچار تغییر می ‌شود. خط فشار دربرابر دما دارای بخش‌ های مختلفی می ‌باشد که در محدوده پایین ، فاز مایع سیستم روغن متانول به‌صورت ناهمگن و تعادل بخار مایع و مایع را نشان می ‌دهد. در این شرایط فقط یک درجه آزادی در سیستم باینری وجود دارد. و خط فشار بخار در هر تراکم سیستم یا نسبت متانول به روغن منحصر به ‌فرد است که در هنگام مصرف متانول بسیار حائز اهمیت می باشد.

رفتار مشابه را می‌توان به ‌ترتیب در شکل ‌های زیر برای چگالی ‌های ۰٫۴۴ و ۰٫۵۱ گرم بر سانتی ‌مترمکعب مشاهده کرد.

شکل چهار مصرف متانول

شکل چهار مصرف متانول


شکل پنج مصرف متانول

شکل پنج مصرف متانول

در تراکم بالاتر طول مقطع مقطع دوم کاهش می ‌یابد و نقاط انتقال به مخلوط همگن در دماهای پایین ‌تر حاصل می‌ شود. انتقال به شرایط همگن در دماهای پایین ‌تر نتیجه دو اثر می ‌باشد. اولی در تراکم بالاتر قدرت حلال فاز گاز افزایش می ‌یابد و دومی تبدیل به استر ها بالاتر است که بعداً در موردش بحث خواهیم کرد.

بررسی اثر شرایط همگن در دماهای بالاتر

هنگام استفاده از نسبت متانول و روغن ، بیست و پنج به ‌جای چهل برای چگالی ۰٫۳۷ گرم بر سانتی ‌متر مکعب طول مقطع متوسط افزایش می ‌یابد. و طبق شکل زیر شرایط همگن در دماهای بالاتر در زمان مصرف متانول حاصل می‌شود.

شکل شش مصرف متانول

شکل شش مصرف متانول

این رفتار را می‌توان با تبدیل کمتر از استرها که در نسبت‌ های مولی کوچک‌ تر بدست می ‌آیند. و با فشار و دمای بالاتر مورد نیاز برای حل بستر سنگین در مقدار کمتری از روند مصرف متانول توضیح داد. آزمایشات انجام ‌شده در کمترین چگالی مورد مطالعه رفتار متفاوتی را نشان می ‌دهد در این حالت طبق شکل زیر بخش دوم تا بالاترین درجه ‌حرارت مورد مطالعه مشاهده شد و هیچ انتقال فازی مشاهده نگردید.

شکل هفت مصرف متانول

شکل هفت مصرف متانول

بنابر این به ‌نظر می ‌رسید که این سیستم در منطقه بخار مایع در کل دما و فشار مورد مطالعه قرار دارد. با این‌حال ممکن است آنچه مشاهده می‌کنیم پدیده ‌ای است که قبلاً توسط محققین از همبستگی خطوط ایزوکوریک ناهمگن و همگن در نقطه برخورد است. پوشش فاز یک مخلوط مورد بحث و بررسی قرار گرفته ‌است بنابر این در نزدیکی این نقطه حتی اگر انتقال وجود داشته باشد. که ممکن است این ‌گونه نباشد طبق شکل زیر با استفاده از روش ایزوکوریک می‌توان آن را در فرآیند مصرف متانول تشخیص داد.

شکل هشت مصرف متانول

شکل هشت مصرف متانول

آنالیز داده های مربوط به دما و فشار انتقال فازها در مصرف متانول

دما و فشار انتقال فاز به شرایط همگن برای سیستم ‌ها و شرایط مختلف مورد مطالعه طی روند مصرف متانول در جداول زیر ارائه ‌شده است.

عملکرد  استر فشار دما چگالی نسبت متانول و روغن سیستم
۸۱/۳ ۰/۲۹ ۴۰ متانول/روغن آفتابگردان
۸۶/۷ ۱۴۶ ۵۹۸/۵ ۰/۳۷ ۴۰ متانول/روغن آفتابگردان
۹۴/ ۱۶۶ ۵۸۹ ۰/۴۴ ۴۰ متانول/روغن آفتابگردان
۹۵/۴ ۱۱۲ ۵۴۸ ۰/۵۱ ۴۰ متانول/روغن آفتابگردان
۹۰/۰ ۱۱۶ ۵۷۱ ۰/۳۷ ۴۰ متانول/روغن نارگیل
عملکرد  استر فشار دما چگالی نسبت متانول و روغن سیستم
۱۶۵ ۵۹۸ ۰/۳۷ ۱۲/۳۷ متانول/متیل اولئات
۷۳/۲ ۰/۲۹ متانول/روغن آفتابگردان
۷۴/۳ ۱۴۸ ۶۲۳ ۰/۳۷ ۲۵ متانول/روغن آفتابگردان
۸۶/۲ ۱۵۳ ۶۰۶ ۰/۴۴ ۲۵ متانول/روغن آفتابگردان
۹۰/۶ ۱۴۷ ۵۷۸ ۰/۵۱ ۲۵ متانول/روغن آفتابگردان

نتایج تجربی در مورد انتقال فاز نشان می‌ دهد که در چگالی ۰٫۳۷ گرم بر سانتی ‌مترمکعب و نسبت مولی متانول و روغن کاهش وزن مولکولی روغن باعث کاهش دما و فشار مورد نیاز برای دستیابی به شرایط همگن در مصرف متانول می‌ شود.

منبع:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ie100670r

شکل شماره شش مصرف آب اکسیژنه
عکس شماره 1 فروش آب اکسیژنه