مصرف متابی سولفیت سدیم

موارد مصرف متابی سولفیت سدیم

در بررسی موارد مصرف متابی سولفیت سدیم به طور اجمال به موارد زیر اشاره می نماییم و در ادامه به بحث و بررسی مفصل آن ها خواهیم پرداخت.

* مصرف متابی سولفیت سدیم در صنایع غذایی

* در ساخت برخی داروها

* مصرف در صنایع شیمیایی و دارویی

* جهت از بین بردن و خنثی نمودن برخی زباله های شیمیایی

* استفاده در دیگ های بخار آب

* استفاده در دستگاههای آب شیرین کن

* مصرف در فرآیند تصفیه آب

* مورد استفاده در صنعت چرم

* دارای کاربرد در صنعت چاپ و رنگرزی

* مورد استفاده در فرآیند تصفیه فاضلاب ها

* جهت تمیزکاری برخی منسوجات

* مصرف در صنعت کاغذ سازی

* استفاده در فرآیند استخراج طلا

* از بین بردن آلودگی های سیانوری

* استفاده در کرم های بهداشتی

* مصرف در صنعت عکاسی و فیلم سازی

* استفاده در شاخه پزشکی جهت درمان بیماری

برای خرید متابی سولفیت سدیم تماس بگیرید .

اطلاعات تماس

شماره های تماس :

  • شرکت                         04132907001
  • آقای مرتضی بخشایشی  09141032292
  • آقای رضا بخشایشی       09141032329
  • آقای امید بخشایشی      09145845529

آدرس انبار ها :

  • انبار تبریز : جاده مایان – شهرک صنعتی مایان – فلکه دوم
  • انبار تهران : جاده قدیم قم – شور آباد

موارد مصرف متابی سولفیت سدیم در یک نگاه

نحوه مـصـرف محل مصرف متابی سولفیت سدیم
استفاده به عنوان ماده افزودنی ، نگهدارنده و آنتی اکسیدان صنایع غذایی
ساخت برخی داروها ، قرص های CAMPDEN ، ساخت کرم های آرایشی و بهداشتی ساخت دارو
به عنوان عامل کاهنده و حذف کننده برخی زباله های شیمیایی صنایع شیمیایی
جهت حذف اکسیژن موجود در آب دیگ های بخار
جهت تمیزکاری غشای اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن
حذف کلر اضافی آب روند کلرزدایی آب
جهت هیدرولیز و حل نمودن محلول های دباغی چرمسازی و دباغی
جهت حل نمودن برخی رنگ ها چاپ و رنگرزی
حذف و خنثی نمودن برخی مواد آلاینده تصفیه فاضلاب ها
جهت ته نشین کردن طلا در محلول اسیدی استخراج طلا
جهت تمیزکاری و پاک نمودن تمیزکاری پشم و منسوجات
جهت آماده سازی حلا لهای مورد استفاده عکاسی و فیلم سازی

مصرف متابی سولفیت سدیم در صنایع غذایی

با توجه به ویژگی های این ماده ، مصرف متابی سولفیت سدیم در صنایع غذایی به صورت وسیع و گسترده می باشد. این ماده در صنایع غذایی با عنوان ماده افزودنی E223 شناخته می شود. همچنین از ان به عنوان یک نگهدارنده و آنتی اکسیدان نیز در مواد غذایی استفاده می شود.

کاربرد متابی سولفیت سدیم در ساخت داروها

از متابی سولفیت سدیم به خاطر ویژگی های شیمیایی آن در ساخت برخی داروها استفاده می شود. همچنین از متابی سولفیت سدیم به عنوان ماده اولیه به همراه پتاسیم متابی سولفیت در ساخت قرص های Campden نیز استفاده می شود. این ماده در تولید برخی کرم های آرایشی و بهداشتی نیز به عنوان ماده سفید کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

مصرف متابی سولفیت سدیم در صنایع شیمیایی و دارویی

عمده مصرف متابی سولفیت سدیم و استفاده از آن در صنایع شیمیایی و داروسازی به سبب خاصیت و ویژگی کاهندگی آن می باشد. به عبارت دیگر از آن به عنوان عامل کاهنده استفاده می شود. در برخی صنایع شیمیایی نیز از این ماده در روند تصفیه و جدانمودن آلدئیدها و کتون ها و همچنین جهت از بین بردن زباله ها و مواد دفعی حاوی برم که در روند تهیه رنگ حاصل می شوند بهره برده می شود.

استفاده از متابی سولفیت سدیم در دیگ های بخار

در صنعت و در بعضی موارد جهت از بین بردن اکسیژن موجود در آب تغذیه استفاده شده برای دیگ های بخار آب از مابی سولفیت سدیم استفاده می گردد.

کاربرد متابی سولفیت سدیم در دستگاه آب شیرین کن

از متابی سولفیت سدیم در دستگاهای آب شیرین کن به جهت تمیزکاری غشاهای اسمزمعکوس آب آشامیدنی برای سالم و پاکیزه نگه داشتن آب و جلوگیری از ورود مواد ناسالم به آن استفاده می شود.

مصرف متابی سولفیت سدیم در فرآیند کلر زدایی آب

یکی دیگر از موارد مصرف متابی سولفیت سدیم در فرآیند کلرزدایی آب می باشد. به این صورت که با تزریق این ماده به آب ، این ماده با فعل و انفعالات شیمیایی خاصی باعث حذف کلر موجود در آب می شود.

کاربرد متابی سولفیت سدیم در صنایع چرم و دباغی

متابی سولفیت سدیم در صنایع چرمسازی و دباغی کاربرد فراوانی دارد. و تولیدکنندگان این صنعت از این ماده استفاده زیادی می نمایند. به این صورت که از متابی سولفیت سدیم جهت هیدرولیز و حل نمودن محلول های دباغی و چرم سازی استفاده می نمایند.

کاربرد متابی سولفیت سدیم در صنعت چاپ و رنگرزی

در صنعت چاپ و رنگرزی از متابی سولفیت سدیم به دلیل دارا بودن خاصیت حلالی ، جهت حل نومدن برخی رنگ ها و همچنین در روند آماده سازی فتس نیلی استفاده می شود.

کاربرد متابی سولفیت سدیم در تصفیه فاضلاب

یکی از عمده کاربردهای متابی سولفیت سدیم استفاده از ان در روند تصفیه فاضلاب و پساب های صنعتی می باشد. به همین جهت از ان در روند تصفیه فاضلاب های آبکاری به جهت خنثی نمودن اسید کرومیک و جهت حذف و از بین بردن کلر اضافی و زاید در روند خنثی سازی سیانیدها استفاده می گردد.

کاربرد در تمیزکاری پشم و برخی منسوجات

از متابی سولفیت سدیم در فرآیند تمیزکاری و سفید نمودن پشم و منسوجات ، جوت و سایر الیاف های گیاهی نیز استفاده می شود.

مصرف متابی سولفیت سدیم در استخراج طلا

یکی دیگر از موارد مصرف متابی سولفیت سدیم ، استفاده از ان در فرآیند استخراج طلا می باشد. به این صورت که در فرآیند اسیدی از آن جهت رسوب دادن و ته نشین کردن طلا استفاده می شود. همچنین به عنوان منبع تولید گوگرد دی اکسید (مخلوط شده با هوا یا اکسیژن) جهت تخریب و از بین بردن سیانیدها در فرآیند سیانیداسیون طلا نیز دارای کاربرد می باشد.

کاربرد در صنعت عکاسی و فیلم سازی

کاربرد متابی سولفیت سدیم در صنعت عکاسی و فیلم سازی به این صورت می باشد که از آن جهت آماده سازی حلال های مناسب برای حمام تثبیت کننده اسیدی  بهره برده می شود.

منبع:https://fa.wikipedia.org

شکل نه فروش آمونیاک
شکل پنج قیمت متابی سولفیت سدیم
شکل سه مصرف آب ژاول
شکل دو تولید آب ژاول
شکل پنج قیمت آب ژاول
شکل یک تولید اسید کلریدریک