قیمت آب ژاول

خلاصه

قیمت آب ژاول و عوامل تاثیر گذار بر آن و همچنین روند سنتز و مشخصه پلیمرهای جدید بر پایه کاربازول به همراه بعضی  اکسیدکننده ها در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در این مطلب ما به بررسی هم جانبه عوامل مهم و موثر بر قیمت آب ژاول از جمله درصد خلوص ، کیفیت مواد اولیه ، نوع بسته بندی ، هزینه حمل و نقل و غیره می پردازیم.

بررسی و توضیح عوامل موثر و دخیل بر قیمت آب ژاول کمک شایانی به خریداران محترم در انتخاب محصول مورد نظرخود می نماید. زیرا آنها با بررسی همه جانبه عوامل تاثیر گذار ، توانایی انتخاب محصول مناسب و مقرون به صرفه را پیدا می نمایند.

برای خرید آب ژاول تماس بگیرید .

اطلاعات تماس

شماره های تماس :

  • شرکت                         ۰۴۱۳۲۹۰۷۰۰۱
  • آقای مرتضی بخشایشی  ۰۹۱۴۱۰۳۲۲۹۲
  • آقای رضا بخشایشی       ۰۹۱۴۱۰۳۲۳۲۹
  • آقای امید بخشایشی      ۰۹۱۴۵۸۴۵۵۲۹

آدرس انبار ها :

  • انبار تبریز : جاده مایان – شهرک صنعتی مایان – فلکه دوم
  • انبار تهران : جاده قدیم قم – شور آباد

قیمت آب ژاول و عوامل تاثیرگذار بر آن

* هزینه حمل و نقل

هزینه حمل و نقل امروزه یکی از مهم ترین و اساسی ترین عامل های موثر بر قیمت آب ژاول و همچنین قیمت تمام شده تمامی محصولات و کالاها می باشد. زیرا در اغلب موارد محصول نهایی بایستی در جایی به غیر از درب کارخانه توزیع شده و تحویل مشتری گردد. که این امر مستلزم صرف هزینه جهت حمل و نقل و انتقال محصول به نقطه مورد نظر می باشد.

همچنین زمان تحویل سفارش در مقصد نیز یکی از فاکتورهای مهم در انخاب نوع وسیله حمل و نقل می باشد. زیرا تحویل سفارش در مقصد مورد نظر در کمترین زمان ممکن مستلزم صرف هزینه مضاعف می باشد. لذا می بایست هم فروشندگان و هم خریداران کم هزینه و به صرفه ترین روش های حمل محصول را انتخاب نمایند. تا قیمت نهایی محصول برای خریداران مناسب و به صرفه باشد.

* کیفیت مواد اولیه

بر هیچ کس پوشیده نیست که کیفیت و قیمت مواد اولیه در قیمت محصول مورد نظر تاثیر مستقیم دارد. قیمت آب ژاول هم از این قاعده مستثنی نمی باشد. هرچقدر کیفیت و خلوص مواد اولیه بیشتر باشد باعث افزایش کیفیت محصول نهایی شده و به طبع آن در قیمت نهایی محصول تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر کیفیت بالا برابر است با قیمت بالا.

* درصد خلوص محصول

به عبارت دیگر درصد خلوص محصول بیان کننده میزان غلظت و همچنین کیفیت محصول می باشد. یعنی هر چقدر کیفیت محصول بیشتر باشد به دنبال آن درصد خلوص و قیمت آب ژاول نیز بیشتر خواهد بود. البته در محصولاتی مانند آب ژاول که دارای درصد خلوص های متفاوتی می باشد. هر درصد خلوص دارای ویژگی و عملکردی متفاوت می باشد.

آب ژاول متشکل از کلر و سود پرک می باشد. پس میزان غلظت و کیفیت این مواد در قیمت آب ژاول تاثیر گذار می باشد. به بیان دیگر هر چقدر کلر و سودپرک استفاده شده در روند تولید آب ژاول ، خالص و با کیفیت باشند. در کیفیت محصول نهایی تاثیر گذاشته و باعث افزایش خلوص و کیفیت آب ژاول می گردند.

* بسته بندی و انبارداری

عامل بسته بندی و انبارداری یک جزء لاینفک در امر فروش و خرید یک محصول می باشد. نوع و نحوه بسته بندی یک محصول تاثیر به سزایی در قیمت نهایی آن دارد. زیرا کیفیت بسته بندی هزینه بر بوده و باعث افزایش هزینه تمام شده محصول و همچنینی قیمت آب ژاول می گردد. از طرف دیگر یک محصول از زمان خروج از کارخانه تا لحظه رسیدن به دست مشتری مراحل زیادی را طی می نماید.

محصول مورد نظر در طی فرآیند ارسال به مشتری می بایست در مراحل خاصی در انبار نگه داری شود. و نگه داری از محصول در انبار شامل هزینه انبارداری می باشد. که این عامل نیز بر قیمت نهایی محصول تاثیر مستقیم دارد.

قیمت آب ژاول و تجزیه و تحلیل فرآیند FTIR در آزمایش سنتز و مشخصه پلمیررهای جدید

در بررسی طیفو قیمت FTIR آب ژاول ترکیبات سنتز شده در شکل های زیر آورده شده است. شکل ۱a طیف FTIR 4- (9H-carbazol-9-yl) phenol (A1) را نشان می دهد. که دارای قله های کششی فنلی-OH ، C-N و C-O در ۳۱۷۰ ، ۱۴۵۰ و ۱۲۳۶ معکوس سانتی متر می باشد.

شکل یک قیمت آب ژاول

شکل یک قیمت آب ژاول


شکل دو قیمت آب ژاول

شکل دو قیمت آب ژاول

ترتیب طیف FTIR از A1 نشان می دهد که قله –NH متعلق به واحد کاربازول پس از واکنش ناپدید می شود. این نشان می دهد که واکنش انجام شده و محصول مورد نظر شکل گرفته است. در طیف FTIR A3 ، قله در حدود ۱۱۰۰ معکوس سانتی متر نشان دهنده پیشرفت پلیمریزاسیون A3 در موقعیتهای ۳ و ۶ در واحدهای کاربازول است.

همانطور که انتظار می رود علاوه بر این ، طیف ۱H NMR A3  نیز تأیید کرد که واکنش پلیمریزاسیون با FeCl3  رخ داده است. طیف FTIR پلیمرها در شکل ۱b  نشان داده شده است. علاوه بر این  طیف FTIR همه ترکیبات در شکل های فوق آورده شده است. و نتایج مطالعات FTIR به وضوح نشان داد که پلیمریزاسیون با موفقیت به دست می آید.

ارتباط قیمت آب ژاول با آزمایش های فرآیند پایداری حرارتی

در بررسی ارتباط قیمت آب ژاول با آزمایش های فرآیند پایداری حرارتی ، داده های تخریب حرارتی برای ترکیبات مورد نظر در جدول زیر خلاصه شده است.

T(max) T(s) T(f) ترکیبات
۲۵۴ ۶۲۶ ۸۳ A1
۲۶۶ ۴۴۱ ۱۰۱ A2
۲۴۹ ۲۸۴ ۱۰۲ A3

و منحنی های TGA -DTA برای ترکیبات در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل سه قیمت آب ژاول

شکل سه قیمت آب ژاول

بر اساس نتایج TGA ، اولین دمای تخریب (TF) همه ترکیبات حدود ۱۰۰ درجه سانتی گراد است. همچنین دمای تخریب دوم آنها (TS) به ترتیب ۶۲۶ ، ۴۴۱ و ۲۸۴ درجه سانتی گراد برای  A1 ، A2  و A3  می باشد. علاوه بر این ، مقادیر شار نشان می دهد که A2 از نظر حرارتی ناپایدار است. زیرا ۰٫۰۰ باقی مانده کربن در ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد باقی مانده است.

و این یعنی پلیمر به دست آمده (A3) با استفاده از اکسید کننده FeCl3 پایدارتر از A2 می باشد. که از طریق اکسید کننده آب ژاول سنتز می شود. این روند را می توان با فرایند پلیمریزاسیون و تشکیل جفت    C-O –C توضیح داد. زیرا پیوند C -O -C در دمای پایین تر از پیوند C -C تخریب شده است. فرایند پلیمریزاسیون انجام شده با اکسید کننده FeCl3 نشان می دهد.

که در واحدهای کاربازول بیش از ۳ و ۶ موقعیت پیشرفت کرده است. بنابراین  زنجیره های پلیمری با اتصال C -C تشکیل شده اند.که توسط داده های NMR و FTIR ترکیبات پشتیبانی می شوند. علاوه بر این  به دلیل سیستم های باند پیوندی طولانی ، پلیمر A3 مقاومت بالاتری در برابر درجه حرارت بالا نسبت به پلیمر A2 از خود نشان می دهد.

مورفولوژی سطح و تجزیه وتحلیل SEM

در بررسی قیمت آب ژاول و مورفولوژی ، سطح میکروسکوپ الکترونی روبشی برای تجزیه و تحلیل مورفولوژی سطح ترکیبات استفاده می شود. میکروگراف های SEM A2 در شکل زیر در میله های مقیاس مختلف ، به عنوان مثال ، ۱۰۰ نانومتر ، ۱۰ و ۱ میکرومتر نشان داده شده اند.

شکل چهار قیمت آب ژاول

شکل چهار قیمت آب ژاول

همانطور که در شکل a مشاهده می شود پلیمر A2 دارای ساختار و ریزساختارهای قطره ای است. و همچنین می توان گفت که قطرات گوی مانند وجود دارد. علاوه بر این  شکل c  و e وجود سازه هایی مانند یک سنگ سخت را نشان می دهند. شکل d  و f  نشان می دهند که پلیمر A2 دارای ساختاری توخالی است. و سطحی ناهمگن را به نمایش می گذارد. برای  A3 ، میکروگراف های SEM آن در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل پنج قیمت آب ژاول

شکل پنج قیمت آب ژاول

همانطور که در شکل a مشاهده می شود  مورفولوژی سطح آن شبیه به ویفرهای پوشیده از شکلات در مقیاس ۱۰۰ نانومتر است. اما شکل b  یک شکل هندسی منظم برای A3 در نوار مقیاس ۱۰۰ نانومتر نشان می دهد. همچنین این اشکال در شکل c  به وضوح مشاهده می شوند. و می توان گفت که شبیه یک بوته خشک است.

علاوه بر این ، احتمالاً مربوط به روند  پلیمریزاسیون است. روند پیشرفت در واحدهای کاربازول علاوه بر این  شکل d  یک دسته کاغذ یا ورق متقاطع را نشان می دهند. و شکل f  سطحی شبیه به مورفولوژی سطحی از برگ شکست خورده توسط حشرات را نشان می دهد. وقتی مورفولوژی سطح A2 با A3 مقایسه می شوند. می توان به وضوح مشاهده کرد که مورفولوژی سطح آنها در بزرگنمایی یکسان متفاوت از یکدیگر می باشد.

منبع:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13726-015-0400-x

شکل پنج قیمت متابی سولفیت سدیم
شکل چهار فروش متابی سولفیت سدیم
شکل سه مصرف آب ژاول
شکل دو تولید آب ژاول
شکل پنج قیمت آب ژاول
شکل یک تولید اسید کلریدریک
شکل هشت مصرف قرص کلر
شکل چهار مصرف اسید نیتریک
شکل پنج فروش سود پرک