قیمت آب اکسیژنه

خلاصه

در این مطالعه یک سنسور الکتروشیمیایی جدید برای تشخیص قیمت آب ‌اکسیژنه و خرید آب اکسژنه براساس نانو ذرات طلا و نانو میله‌های آبی پروس که با نانولوله ‌های کربنی چند دیواره ای به‌ عنوان الگو ساخته شده‌اند پیشنهاد شده است. با معرفی MWCNT و نانو زنجیره ‌های طلا سیستم پیشنهادی‌ هم افزایی آبی پروس،MWCNT  و نانو ذرات طلا را نشان می ‌دهد. که حساسیت قیمت آب ‌اکسیژنه و خرید آب اکسیژنه را بسیار تقویت می‌کند.

برای خرید آب اکسیژنه تماس بگیرید .

اطلاعات تماس

شماره های تماس :

  • شرکت                         04132907001
  • آقای امید بخشایشی       09145845529
  • آقای مرتضی بخشایشی   09141032292
  • آقای رضا بخشایشی       09141032329

آدرس انبار ها :

  • انبار تبریز : جاده مایان – شهرک صنعتی مایان – فلکه دوم
  • انبار تهران : جاده قدیم قم – شور آباد

مقدمه

از آب اکسیژنه برای ضد عفونی کردن استخرهای آب مواد غذایی و بسته‌های نوشیدنی استفاده می‌شود. که روند اندازه‌ گیری غلظت باقی‌ مانده آن را پراهمیت ‌تر می‌نماید. علاوه بر این قیمت آب ‌اکسیژنه به‌ عنوان زباله صنایع نیروگاه ‌های اتمی یک عامل تهدید شیمیایی می‌باشد.  که در باران و آب‌های زیر زمینی یافت می شود.

همچنین این یک محصول جانبی از واکنش ‌های کاتالیز شده توسط بسیاری از اکسیدازهای بسیار انتخابی است. بنابراین تعیین حساسیت آب اکسیژنه از اهمیت علمی زیادی برخوردار است. روش های تحلیلی بسیاری برای این منظور ایجاد شده ‌اند مانند تیترومتری، نورسنجی ،شیمی لومیناس، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا و الکتروشیمی.

آنالیز شیمیایی و تاثیر آن بر قیمت آب اکسیژنه

بحث آنالیز و نحوه انجام آن بر روی مواد بخشی از علم شیمی می باشد. که شامل بررسی دقیق عناصر و اجزای تشکیل دهنده یک ترکیب شیمیایی و همچنین روش های انجام این بررسی است. آنالیز ترکیبات شیمیایی به منظور بررسی کمی و کیفی آنها می باشد. و خود بررسی های کمی و بررسی های کیفی به چندین بخش و زیر مجموعه تقسیم شده. و دارای دسته بندی های مخصوص به خود بوده و شامل دو شاخه تحت عنوان های بررسی به صورت تجربی یا کلاسیک و بررسی به صورت مدرن یا دستگاهی می باشد.

اساس کلی آنالیزهای شیمیایی به این طریق می باشد. که توسط آزمون هایی با کمک دستگاه ها و ابزارهای مورد نیاز به بررسی نمونه مورد نظر در  روند قیمت آب اکسیژنه پرداخته و مقادیر مورد مطالعه را تعیین و استخراج  می نمایند. یکی از این آزمون های مهم ، آزمون آنالیز کیفی مواد شیمیایی می باشد. که نتایج و داده های آن نقش بسزایی در تعیین قیمت آب اکسیژنه بر عهده دارند. و هدف این آزمون تعیین موجودیت و یا عدم موجودیت یک عنصر در ترکیب شیمیایی می باشد.

اما تعیین مقدار دقیق آن در ترکیب بر عهده آنالیزهای کمی بوده که روش های مخصوص به خود را جهت اندازه گیری این مقادیر دارند. یکی دیگر از نکات بسیار مهم در زمینه آنالیز آب اکسیژنه که باعث تاثیر گذاری بسزایی در قیمت آب اکسیژنه می شود. بررسی آب اکسیژنه از نظر وجود ایزوتوپ های اکسیژن و هیدروژن و نحوه ترکیب آنها در آب اکسیژنه و میزان فراوانی درصدی آن ها در آب اکسیژنه می باشد.

روند بررسی ریزساختارهای نانو ذرات طلا به همراه آب اکسیژنه

در میان این روش‌ها الکترودهای آنزیمی مبتنی بر پراکسیداز به دلیل سادگی، حساسیت بالا و انتخاب پذیری بسیار مفید می باشند. ریخت ‌شناسی و ریزساختارهای نانوذرات طلا و مخلوط آن‌ها توسط TEM مشاهده شده و در شکل زیر نشان داده شده ‌است.

شکل یک قیمت آب اکسیژنه

شکل یک قیمت آب اکسیژنه

طبق تصویر TEM فوق از نانو ذرات طلا می‌توان دریافت که نانو ذرات طلا توسط CS متصل شده و یک سنگدانه‌ خطی تشکیل می دهند. و اندازه متوسط ذرات کره ای حدود ۱۹ نانومتر می باشد.

شکل زیر تصویر MWCNT را ارائه می دهد براساس شکل زیر همانگونه که در فرآیند قیمت آب اکسیژنه مشاهده می شود تمام دیواره ‌های کناری MWCNT کاملاً با PB پوشانده شده ‌اند.

شکل دو قیمت آب اکسیژنه

شکل دو قیمت آب اکسیژنه

هنگامی‌که MWCNT ها و نانو ذرات طلا در محلول ۲ درصد وزنی CS پراکنده شده‌ اند. تصویر TEM زیر به‌وضوح وجود PB و MWCNT و نانو زنجیره ‌های طلا را نشان می دهد. همچنین از شکل زیر در زمان بررسی قیمت آب اکسیژنه مشخص می‌گردد که MWCNT ها و نانو زنجیره ‌های طلا می توانند بخوبی در CS پراکنده شوند یا یک کامپوزیت چند ترکیبی را ایجاد نمایند.

تاثیر پذیری قیمت آب اکسیژنه از فاکتور درصد خلوص

درصد خلوص یکی از عوامل بسیار مهم وتاثیر گذار در تعیین قیمت آب اکسیژنه می باشد. زیرا به لحاظ علمی عملا در آزمایشگاه و صنعت و سایر موارد مشابه با یک ترکیب صد در صد خالص سر و کار نداریم.  و مواد مورد نیاز غالبا مقادیری از ناخالصی با درصد های مختلف را در ترکیب خود دارا می باشند. و  با بیان علمی برای مشخص نمودن این موضوع دانشمندان مبحث درصد خلوص را مطرح نموده اند.

به طور کلی مبحث درصد خلوص بیانگر این می باشد که مقدار معینی ماده شامل چه مقدار ناخالصی و چه مقدار خالصی می باشد. قیمت آب اکسیژنه نیز به عنوان یک ترکیب مهم و پرکاربرد از این مساله مستثنی نبوده و موضوع درصد خلوص تاثیر بسزایی در قیمت آب اکسیژنه عهده دار شده است.

برای روشن تر شدن این موضوع باید بیان کنیم که قیمت آب اکسیژنه شامل گریدهای متعددی از جمله گرید خوراکی ، گرید آزمایشگاهی و گرید صنعتی می باشد. و هر کدام از این گریدها بسته به نوع مصرف و کاربردشان درصد خلوص مشخصی از آب اکسیژنه را شامل می شوند. یعنی هرچقدر حساسیت و دقت محل مصرف، بسته به نوع کاربرد بیشتر باشد. درصد خلوص آب اکسیژنه نیز باید بیشتر بوده و میزان ناخالصی آن کمتر باشد.

به عنوان مثال مصارف آزمایشگاهی و دارویی و پزشکی به علت حساسیت و دقت بالا نیازمند درصدهای خلوص بالایی از آب اکسیژنه می باشند. و متقابلا شرکت های سازنده جهت تولید درصدهای خلوص بالا باید از تجهیزات و دستگاههای پیشرفته استفاده نموده و مراحل کنترل کیفی کار را نیز بیشتر نموده و آشکار است. که به طبع آن قیمت آب اکسیژنه رابطه مستقیمی با درصد خلوص آن پیدا می کند.

تجزیه و تحلیل نمودارهای ولتامتری چرخه ای

از مشخصات الکتروشیمیایی الکترود اصلاح شده ولتامتری چرخه ‌ای برای توصیف الکترودهای مختلف اصلاح شده استفاده می شود. شکل زیر ولتاموگرام چرخه ‌ای الکترود های اصلاح ‌شده را در روند قیمت آب اکسیژنه در دامنه پتانسیل 3/0- تا 6  ولت در 1/0 مولار PBS را در اسیدیته ۶ نشان می دهد.

شکل سه قیمت آب اکسیژنه

شکل سه قیمت آب اکسیژنه

با این‌ وجود بعد از این ‌که MWCNT ها و نانو ذرات طلا و کامپوزیت روی سطح الکترود اصلاح شده جذب شدند. یک جفت قله اکسایشی در محدوده 03/0 و 26/0 ولت  قابل‌ مشاهده شد.

در ادامه آزمایشات CV های الکترود های MWCNT و نانو زنجیره های طلا و AU و CS در PBS   0/1 مولاری با اسیدیته‌ ۶ در شکل زیر نشان داده شده ‌است.

شکل چهار قیمت آب اکسیژنه

شکل چهار قیمت آب اکسیژنه

قیمت جهانی مواد شیمیایی و نحوه ارتباط آن با قیمت آب اکسیژنه

در دنیای امروزی خواسته یا ناخواسته بازارهای مالی و اقتصادی شدیدا با یکدیگر مرتبط بوده و به صورت گسترده ای متاثر از  فعل و انفعالات همدیگر می باشند. به طوری که ابرقدرت های اقتصادی در زمینه های گوناگون به طور مشخصی رهبریت بازارهای مالی دنیا را برعهده گرفته و به عبارتی اقتصادهای کلان و خرد را به سلطه خود درآورده اند.

این رهبریت و سلطه تقریبا تمامی بازارهای مالی و مراودات اقتصادی کشورها را شامل می شود. به گونه ای که تاثیر گذاری اقتصادهای بزرگ در بازارهای مالی نقش یک سیاست کلان در بخش مدیریتی دولت های بزرگ را بازی می کند. و اما ممکن است برایمان این سوال پیش بیاید که این تاثیر گذاری چگونه و به چه شکل می باشد.

برای پاسخ دادن به این سوال از این نکته شروع می کنیم که امروزه به جرات می توان گفت که اکثر محصولات و کالاهای تولیدی کشورها یا سهام کارخانه های تولیدکننده آن ها در بورس کشورها عرضه و معامله می شوند. و به نوعی می توان گفت که این موارد در بورس ارزش گذاری می شوند و عوامل متعددی بر این ارزش گذاری ها و قیمت آب اکسیژنه تاثیر می گذارند.

مثال در مورد سود آوری شرکت ها

به عنوان مثال سود آوری شرکت ها – صادرات و واردات – رشد یا رکود اقتصادی – تورم – جهش تولید – سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی – مواد اولیه موجود در طبیعت – منابع داخلی – حمایت دولت – سیاستگذاری های مالی و اقتصادی – عرضه و تقاضا – تحریم ها – ارتباطات بین المللی – جنگ – سیاست خارجی و …… همگی به نوبه خود در این ارزش گذاری ها تاثیر گذار بوده.

و در نهایت در قیمت جهانی و قیمت داخلی تمامی محصولات اثر خود را برجای می گذارند قیمت آب اکسیژنه نیز مستثنی از این قاعده نبوده و ارتباط تنگاتنگی با قیمت جهانی محصولات شیمیایی و پتروشیمی داشته و از همگی این موارد تاثیرپذیر می باشد.

یکی از مهمترین موارد داخلی و خارجی ذکرشده در تعیین قیمت آب اکسیژنه عامل عرضه و تقاضا در بازار مواد شیمیایی می باشد. این قاعده از دیرباز بر بازار حاکم می باشد به طوری  که هر چقدر تقاضا بیشتر باشد. به طبع آن قیمت آب اکسیژنه و کلیه محصولات مرتبط متناسب با تقاضا افزایش پیدا کرده و بالعکس هرچقدر تقاضا کمتر باشد. قیمت نهایی محصول کمتر می شود همچنین هر مقدار عرضه محصولات در بازار بیشتر شود.

با توجه به زیادی موجودی محصول در بازار و به وجود آمدن مسائلی از قبیل تاریخ انقضای محصول – هزینه انبارداری و نگهداری و غیره فروشندگان درصدد خواهند بود. تا محصول خود را در کمترین زمان به فروش برسانند و همه این موارد دست به دست هم خواهند داد تا قیمت نهایی محصول در بازار بالاجبار کاهش پیدا کند.

بررسی نمودار CV در عدم حضور آب اکسیژنه

شکل‌ های زیر الکترود اصلاح ‌شده CV را در غیاب آب اکسیژنه نشان می ‌دهند. هنگامی که 05/1  میلی مولار آب اکسیژنه به آن ‌ها اضافه شود. رفتار الکتروکاتالیستی آن با تغییر  مواجه می شود که این تغییر رفتار مجددا مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است.

شکل پنج قیمت آب اکسیژنه

شکل پنج قیمت آب اکسیژنه

جداول عملکرد تحلیلی سنسورها و تداخل های احتمالی

عملکرد تحلیلی سنسور پیشنهادی با سایر حسگرهای زیستی آنزیمی یا حسگرهای غیر آنزیمی در گزارش ارائه شده مقایسه شده است. اطلاعات مربوط به دامنه خطی ،حد تشخیص، پایداری ذخیره‌سازی و تکرارپذیری در فرآیند قیمت آب اکسیژنه در جدول زیر آورده شده است.

ساخت الکترود محدوده خطی حد تشخیص ثبات ذخیره سازی
HRP/nano-Au/CCPE 12.2–2430 6.3 _
Hb-LA LB film/Au 2.0–100 1.2 _
HRP-Nafion-Sonogel 4–100 1.6 12.8
HRP-MB-Bir/GCE 1.5–8100 1.3 8.552

در نمونه ‌های واقعی برخی از گونه‌های الکتریکی فعال وجود دارند که ممکن است پاسخ حس‌گر را تحت تاثیر قرار بدهند. بنابراین از ۶  ماده مداخله ‌گر برای ارزیابی انتخاب سنسور پیشنهادی در آزمایشات استفاده شده که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده ‌است.

تداخل های احتمالی نسبت  فعلی
اتانول 0.995
ال تیروزین 0.991
ال سیستئین 0.993
گلوکز 1.00
استیک اسید 0.984
آسکوربیک اسید 0.961

نسبت جریان با خواندن جریان سنسور در محلول سنجش حاوی ۳۵ میلی مولار ماده تداخل کننده و ۳۵ میلی مولار آب ‌اکسیژنه و مقایسه آن با جریان عبوری از سنسور در همان  محلول سنجش انجام شده‌ است.

منبع:https://link.springer.com/article/10.1007/s00217-010-1364-x

شکل شماره شش مصرف آب اکسیژنه
عکس شماره 1 فروش آب اکسیژنه