فروش بوراکس

خلاصه

بوراکس یکی از انواع مواد شیمیایی می باشد که دارای کاربردهای فراوانی در صنایع گوناگون می باشد. و با توجه به حساسیت موارد مصرف و کاربرد آن روند خرید بوراکس و فروش بوراکس از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. زیرا مواردی همچون نوع دکا یا پنتای بوراکس و درصد خلوص و از همه مهمتر قیمت و کیفیت بوراکس در خرید بوراکس و فروش بوراکس باید مد نظر قرار بگیرد.

به همین جهت است که شرکت آذر اسید در صدد است تا این محصول را با کمترین قیمت ، بهترین کیفیت ، بالاترین خلوص و در سریعترین زمان ممکن در اختیار خریداران محترم قرار دهد. این شرکت همچنین آمادگی خود را جهت ارائه این محصول در تمامی وزن های درخواستی اعم از عمده یا خرده اعلام می نماید.

میکرو سختی تک بلورهای بوراکس که از محلول‌ های خالص و ناخالص بوراکس رشد کرده ‌اند در این مطالعه اندازه‌گیری شده ‌است. و مشخص شد که سختی کریستال ‌های بوراکس وابستگی بار واضحی را نشان می‌دهد. نتایج به‌دست ‌آمده از قانون میر نشان می ‌دهد که شاخص میر کمتر از ۲ می ‌باشد و این موضوع در روند فروش بوراکس بسیار مهم می باشد. اندازه‌گیری ‌های میکرو سختی نیز با توجه به مدل PSR برای تجزیه ‌و تحلیل های ISE طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفتند و مقادیر میکرو سختی اندازه‌ گیری شده به میکرو سختی مستقل از بار تبدیل شد.

برای خرید بوراکس تماس بگیرید .

اطلاعات تماس

شماره های تماس :

  • شرکت                         ۰۴۱۳۲۹۰۷۰۰۱
  • آقای مرتضی بخشایشی  ۰۹۱۴۱۰۳۲۲۹۲
  • آقای رضا بخشایشی       ۰۹۱۴۱۰۳۲۳۲۹
  • آقای امید بخشایشی      ۰۹۱۴۵۸۴۵۵۲۹

آدرس انبار ها :

  • انبار تبریز : جاده مایان – شهرک صنعتی مایان – فلکه دوم
  • انبار تهران : جاده قدیم قم – شور آباد

مقدمه

بور از لحاظ استراتژیکی و کاربرد صنعتی مهم ‌ترین عنصر در جهان می ‌باشد. اگرچه مستقیماً مورد استفاده قرار نمی‌گیرد اما ترکیبات آن تقریباً در همه مناطق تولیدی به ‌استثنای مواد غذایی کاربردهای متنوع و گسترده ‌ای در فروش بوراکس دارند. بیش ‌از نیمی از ترکیبات بور در تولید الیاف شیشه از انواع مختلف مصرف می ‌شود. به‌عنوان مثال در لیوان ‌های بوروسیلیکاتی. از ترکیبات بور  به ‌طور گسترده ‌ای در مواد شوینده ، بازدارنده ‌های آتش ، راکتور های هسته ‌ای و کشاورزی و فرآوری مواد استفاده می‌شود.

بوراکس به ‌صورت سنتی با انحلال کنسانتره سنگ معدن تینکال در دمای بالا با بازیافت مایعات مادر از فرآیند تبلور تولید می‌ شود. سپس محلول بوراکس اشباع ‌شده توسط لخته سازی و فیلتراسیون از ذرات حل ‌نشده جدا می‌گردد. محلول شفاف و گرم بوراکس سپس به زیر دمای انتقال برده شده و خنک می ‌شود و بوراکس در کریستالیزورهای پسته ‌ای یا پیوسته متبلور می‌گرددکه یک روند پیچیده در فروش بوراکس می باشد.

بررسی بلورهای کریستالی بوراکس و عوامل تاثیر گذار بر آن طی روند فروش بوراکس

مهم‌ترین مشکلات در این مرحله تبلور ، خالص‌سازی محلول بلوری و تولید بوراکس است. که نه‌ تنها دارای یک ترکیب خاص بلکه دارای توزیع اندازه بلوری خاصی نیز می ‌باشد. همان ‌طور که شناخته شده ‌است یک محصول بلوری با توزیع  اندازه غیر مد و باریک و اندازه‌  متوسط بزرگ اغلب مورد نظر می ‌باشد. CSD به هسته اولیه ، سینتیک رشد و همچنین به هسته ثانویه وابسته می ‌باشد که عمدتاً در اثر برخورد کریستال ‌ها و پروانه در روند تبلور طی مرحله فروش بوراکس ایجاد می‌ شود.

این برخوردها را نمی‌توان نادیده گرفت زیرا تأثیرات مکانیکی ایجاد شده باعث ایجاد قطعات کریستالی کوچک می‌شود. و تعداد زیادی از این قطعات به منبع هسته تبدیل می‌ شوند. و بر تراکم جمعیت در تبلورهای تعلیق صنعتی تاثیر می‌گذارند. میزان تولید قطعات فرسایش به پویایی مایع سوسپانسیون ،  خصوصیات مکانیکی  ماده جامد و به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مایع در زمان فروش بوراکس بستگی دارد. اخیراً محققین مدلی را ارائه نموده ‌اند که توصیف قابل تفکیکی از روند هیدرودینامیکی فرسایش و رشدی قطعات را ارائه می ‌دهد. مدل آن ‌ها می‌تواند برای مواد شکننده اعمال شود و برای مواد شکل ‌پذیر بیشتر مانند مونو کریستال ‌های سدیم کلرید خیلی دقیق نمی ‌باشد.

بررسی روند سختی کریستالهای بوراکس

سختی کریستال یکی از مهم‌ترین خواص مکانیکی مواد است. و می‌تواند به‌عنوان اندازه‌گیری مناسبی از خصوصیات پلاستیکی و مقاومت یک ماده استفاده شود. یکی از محققین سختی را به‌ عنوان مقاومت در برابر تخریب شبکه تعریف کرد. درحالی‌که دیگری آن را ب ه‌عنوان توانایی یک کریستال برای مقاومت در برابر خرابی سازه تحت تنش اعمال‌ شده تعریف کرد و این مقاومت یک ویژگی ذاتی بلور است.

سه نوع کلی اندازه‌گیری سختی وجود دارد که بسته به نحوه‌ انجام آزمایش بستگی دارند. که شامل سختی تلاش ، سختی تورفتگی و برگشت یا سختی دینامیکی هستند. به ‌طورکلی اثرات ناخالصی ‌ها در یک فرآیند فروش بوراکس قابل ‌پیش ‌بینی نیستند. و اکثراً به نوعی تعامل بین سطح بلور و مولکول ‌های ناخالصی بستگی زیادی دارند. به‌ عنوان یک قانون کلی ناخالصی ‌ها ترجیحاً روی سطح کریستال جذب می‌شوند جایی ‌که انرژی جذب آزاد مقداری حداقلی می ‌باشد.

تجزیه و تحلیل نرخ رشد و صورت های کریستالی در فرآیند فروش بوراکس

پوشش صورت ‌های کریستال توسط ناخالصی ‌ها باعث کاهش نرخ رشد یا شکل‌گیری پدیده ‌های مختلف سطح مانند حفره‌ها ، اجزا و غیره می ‌شود. بنابر این اندازه ‌گیری سختی کریستال و داده ‌های جنبشی سرعت رشد از اهمیت بالایی در طراحی تبلور و کنترل تولید بوراکس برخوردار است. بر اساس استدلال‌ های فوق ، هدف بررسی تأثیر یون‌های آهن ، کروم ، منیزیم و کلسیم در سختی بلوری بوراکس می ‌باشد. کنترل دما توسط یک حمام ترموستاتیک قابل ‌برنامه‌ ریزی در مرحله فروش بوراکس انجام شد. و از کلرید آهن ، کلرید کلسیم و کلرید کروم و کلرید منیزیم به‌عنوان ناخالصی استفاده شد.

دامنه غلظت ناخالصی در داخل محلول از ۰ تا ۱۰۰ ، PPM متفاوت بود و این کریستال ‌ها چهره‌ هایی کاملاً رشد یافته را دارا بودند. شکل زیر نشان ‌دهنده تصویر  SEM بلورهای بوراکس است که به ‌صورت جداگانه رشد می کنند.

شکل یک فروش بوراکس

شکل یک فروش بوراکس

روند مدت زمان تورفتگی و وابستگی میکروسختی در فروش بوراکس

مدت زمان تورفتگی ۱۰ ثانیه انتخاب شد و در کل ۱۰ تا ۱۵ تورفتگی مورد اندازه ‌گیری قرار گرفت. و از میانگین مقادیر حسابی اندازه ‌گیری شده به مورب برای محاسبه‌ سختی استفاده شد. وابستگی میکروسختی HV به بار تورفتگی P برای انواع مختلف و غلظت ناخالصی‌ ها در شکل ‌های زیر در هنگام فروش بوراکس نشان‌ داده ‌شده است.

شکل دو فروش بوراکس

شکل دو فروش بوراکس


شکل سه فروش بوراکس

شکل سه فروش بوراکس


شکل چهار فروش بوراکس

شکل چهار فروش بوراکس


شکل پنج فروش بوراکس

شکل پنج فروش بوراکس

مشاهده شد که میکرو سختی HV در صورت رفته بلورهای بوراکس در غیاب و حضور تمام ناخالصی ‌ها بررسی شده با افزایش بار اعمال‌ شده P افزایش می‌ یابد. همان گونه که از شکل ‌های فوق مشخص است سختی بلوری بوراکس به بار وابسته می‌ باشد. و مقدار سختی تقریباً تا ۸ گرم بار به‌ شدت افزایش می ‌یابد و سپس بین ده تا بیست گرم بار تقریباً ثابت می ‌ماند. قطعه ‌هایی که در آن بار P  مقابل تورفتگی مورب D در مقیاس ورود به سیستم برای کلیه بلورهای خالص و ناخالص بررسی شده و شاخص میر از شیب طی روند فروش بوراکس محاسبه ‌شده است.

آنالیز پارامترهای قانون میر در مرحله فروش بوراکس

جدول زیر خلاصه پارامترهای قانون میر تعیین ‌شده برای دامنه ‌های مختلف بار هر غلظت ناخالصی را  در مرحله فروش بوراکس نشان می ‌دهد.

ضریب رگرسیون n A غلظت ناخاصی (PPM)
۰/۹۹۹ ۰/۴۸۷ ۰/۱۴۷ ۱۰ ca
۰/۹۹۹ ۰/۴۸۰ ۰/۱۳۹ ۵۰ ca
۰/۹۹۹ ۰/۴۸۲ ۰/۱۶۴ ۱۰ fe
۰/۹۹۸ ۰/۴۸۳ ۰/۱۶۰ ۲۵ fe
۰/۹۹۸ ۰/۴۸۰ ۰/۱۵۶ ۵۰ fe
۰/۹۹۸ ۰/۴۸۳ ۰/۱۵۷ ۱۰۰ fe
۰/۹۹۸ ۰/۴۸۵ ۰/۱۵۹ ۱۰ cr
۰/۹۹۸ ۰/۴۹۰ ۰/۱۵۷ ۲۵ cr
۰/۹۹۷ ۰/۴۸۷ ۰/۱۵۴ ۵۰ cr
۰/۹۹۸ ۰/۴۸۵ ۰/۱۴۸ ۱۰۰ cr
۰/۹۹۸ ۰/۴۷۴ ۰/۱۴۱ ۱۰ mg
۰/۹۹۷ ۰/۴۷۸ ۰/۱۳۹ ۲۵ mg
۰/۹۹۸ ۰/۴۹۹ ۰/۱۵۴ ۵۰ mg
۰/۹۹۸ ۰/۴۹۷ ۰/۱۵۲ ۱۰۰ mg

همانگونه که از جدول فوق مشاهده می ‌شود مقادیر N بین ۰/۴۳۹ تا ۰/۴۹۹ متغیر می ‌باشد. ازاین ‌رو داده‌ های بوراکس به گروه مواد سخت‌ تری تعلق دارد. و یک ویژگی ماده‌ شکننده را نشان می ‌دهد. قانون میر صرفاً یک عبارت تجربی برای توصیف رابطه بین بار تورفتگی بو اندازه تورفتگی حاصل از آن است. و فقط در طیف محدودی از بار تورفتگی نتایج مناسبیرا در زمان فروش بوراکس می ‌دهد. درحالی‌ که بارهای اعمال شده در آزمایشات در محدوده ۳ تا ۲۰ گرم قرار دارد.

قانون کلاسیک میر و روند تغییر بار و بررسی ترک های کریستالی

دلیل قانون کلاسیک میر برای توصیف داده ‌های تجربی کافی نیست. تمام مقادیر میکروسختی اندازه‌گیری شده با توجه به مدل PSR مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته ‌است. تغییر HV  با بار اعمال ‌شده به‌عنوان تابعی از ناخالصی طی مرحله فروش بوراکس در شکل زیر آورده ‌شده است.

شکل شش فروش بوراکس

شکل شش فروش بوراکس

همان‌طور که از شکل فوق استنباط می‌گردد در حضور یون کلسیم سختی کریستال بوراکس با افزایش غلظت ناخالصی افزایش می ‌یابد. و از طرف دیگر حضور یون ‌های آهن و کروم در رسانه‌ تبلور ابتدا کاهش می ‌یابد. و سپس HV را روی بار اعمال‌شده افزایش می ‌دهد و درنهایت به یک مقدار ثابتی در روند فروش بوراکس می ‌رسد. بااین‌حال مقدار HV بوراکس تغییر قابل‌ توجهی در محدوده صفر تا صد PPM غلظت یون منیزیم نشان نداد.

بررسی تمایل افزایش و کاهش در مقادیر HV ، ظاهر ترک در اطراف تورفتگی ها

بررسی تمایل افزایش و کاهش در مقادیر HV ، ظاهر ترک در اطراف تورفتگی ها را نشان می‌ دهد. شکل زیر تصویر SEM از ترک ‌های معمولی را در طول تورفتگی نشان می‌ دهد.

شکل هفت فروش بوراکس

شکل هفت فروش بوراکس

مشاهدات میکروسکوپی همچنان نشان می ‌دهد که دو نوع ترک در اطراف تورفتگی ها ایجاد می ‌شود. اول ترک‌های شعاعی از گوشه ‌های تورفتگی و دوم یکسری ترک‌ های جانبی کوچک که از لبه ‌های تورفتگی شروع می‌شوند. و در لایه ‌ زیر سطحی ایجاد می ‌شوند شایان  ‌ذکر است که ریز ترک ‌های ایجاد شده در اطراف بار تقریباً ۲۰ گرمی فقط در مرحله فروش بوراکس ایجاد می ‌شوند. و تمایل دارند با افزایش بار افزایش ‌یافته و بر منطقه اطراف آن تسلط یابند.

با توجه به  نمودار C در برابر P برای بلورهای بوراکس به ‌دست ‌آمده در محیط خالص و در حضور ناخالصی‌های بررسی شده. مقادیرثابت‌ های M1 و C1 محاسبه و در جدول زیر آورده ‌شده است.

ضریب رگرسیون M1 C1 غلظت ناخاصی (PPM)
۰/۹۸۲ ۰/۷۵۱ ۲/۵۲۴ ۱۰ ca
۰/۹۸۷ ۰/۷۷۸ ۲/۹۷۵ ۵۰ ca
۰/۹۹۱ ۰/۸۶۲ ۳/۱۲۹ ۱۰ fe
۰/۹۸۷ ۰/۷۵۲ ۳/۸۵۴ ۲۵ fe
۰/۹۷۵ ۰/۶۶۹ ۵/۶۹۵ ۵۰ fe
۰/۹۶۶ ۰/۶۴۳ ۶/۲۰۰ ۱۰۰ fe
۰/۹۹۶ ۰/۸۷۶ ۲/۱۷۶ ۱۰ cr
۰/۹۸۳ ۰/۶۹۸ ۳/۹۱۶ ۲۵ cr
۰/۹۷۱ ۰/۷۴۶ ۴/۱۲۳ ۵۰ cr
۰/۹۸۹ ۰/۶۷۲ ۳/۷۰۶ ۱۰۰ cr
۰/۹۹۴ ۰/۶۷۲ ۳/۷۰۶ ۱۰ mg
۰/۹۹۳ ۰/۶۸۶ ۳/۷۴۸ ۲۵ mg
۰/۹۹۳ ۰/۶۶۸ ۳/۴۳۳ ۵۰ mg
۰/۹۸۱ ۰/۷۲۲ ۳/۴۳۶ ۱۰۰ mg

از جدول فوق می‌توان دریافت که میانگین مقادیر ثابت C1 و M1   عملاً به نوع غلظت ناخالصی‌ ها بستگی دارد.

منبع:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0032591009005506?via%3Dihub

شکل ده تولید بوراکس
شکل یک فروش بوراکس
شاخص سمیت بوارکس
قیمت بوراکس 1