فروش آمونیاک

مقدمه

تقاضای روزافزون برای انرژی برای تامین انرژی دنیای مدرن و به طبع آن نیاز به فروش آمونیاک با حداقل اثرات زیست محیطی ، توجه بیشتری را به منابع انرژی تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی برای سوخت های فسیلی جلب کرده است. یک روند اقتصادی قوی مبتنی بر هیدروژن به عنوان یک راه حل طولانی مدت پیشنهاد شده است.

برای تحقق پتانسیل کامل این مساله ، توسعه و حمل و نقل ایمن حامل های هیدروژن کارآمد و با چگالی بالا حیاتی است. آمونیاک ، یک جامد با پایداری عالی ، محتوای هیدروژن گرانشی بالا به همراه آزادسازی نسبتاً آسان هیدروژن به عنوان یکی از مواد امیدوارکننده ذخیره‌ سازی هیدروژن روی برد برای کاربردهای صنعت خودرو می باشد.

گزارش های اخیر در مورد بازسازی AB از سوخت مصرف شده (محصولات هیدروژن زدایی) جذابیت آن را بیشتر کرده است. علاوه بر این، با توجه به واکنش منحصر به فرد خود ،  AB با موفقیت به عنوان یک جایگزین سبز برای معرف های سنتی برای احیا ، آمیناسیون کاهشی و هیدروژناسیون انتقال استفاده شده است.

برای خرید آمونیاک تماس بگیرید .

اطلاعات تماس

شماره های تماس :

  • شرکت                         04132907001
  • آقای مرتضی بخشایشی  09141032292
  • آقای رضا بخشایشی       09141032329
  • آقای امید بخشایشی      09145845529

آدرس انبار ها :

  • انبار تبریز : جاده مایان – شهرک صنعتی مایان – فلکه دوم
  • انبار تهران : جاده قدیم قم – شور آباد

فروش آمونیاک و بررسی نقش سنتزی آن

طی بررسی های مورد نیاز در روند فروش آمونیاک و در شیمی مواد برای سنتز نانو ذرات فلزی ، به عنوان پیش ساز پلی آمینوبوران ها و نیترید بور و به عنوان یک پیشرانه هایپرگولیک سبز کاربرد پیدا کرده اند. سنتز AB تا نیمه اول قرن بیستم به عنوان یک تلاش بدون نتیجه باقی ماند. یک رویکرد ساده، شامل ترکیب مستقیم آمونیاک و دی ‌بوران ، به‌ طور غیر منتظره ، دی‌آمونیات دی‌ بوران ، یک دایمر یونی AB را طبق شکل زیر ارائه نمود.

شکل یک فروش آمونیاک

شکل یک فروش آمونیاک

شش دهه پیش محققین در یک سری از تحقیقات منتشر شده خود توضیح دادند. که AB می تواند با تجزیه DADB در دی اتیل اتر در حضور کاتالیزوری آمونیاک تشکیل شود. در طول دهه‌ های بعدی ، تلاش‌های آزمایشگاهی محققین بینش بیشتری را در مورد سنتز AB از طریق جابجایی کمپلکس‌های پایه بوران-لوئیس با آمونیاک فراهم کرد.

با این حال ، یک سنتز در مقیاس بزرگ از AB خالص به طور مستقیم از آمونیاک محقق نشد. در ادامه مطالعات طی یک پیشرفت بزرگ محققین از طریق یک مطالعه تجربی و محاسباتی، مکانیسم تشکیل DADB  و AB را از طریق مسیر جابجایی آشکار نمودند.

فروش آمونیاک و بررسی رفتار  آن در حضور حلال های مختلف

در بررسی فروش آمونیاک و بررسی رفتار آن در حضور حلال های مختلف محققین از یک حلال غیر قطبی (تولوئن) و یک پایه قوی لوئیس (دی متیل سولفید (DMS) یا دی متیل آنیلین (DMA)) استفاده کردند. تا 93-95٪ AB  خالص در بازده 91-94٪  طبق اطلاعات شکل زیر  ارائه نمایند.

شکل دو فروش آمونیاک

شکل دو فروش آمونیاک

محققین سنتز AB را در دمای پایین از آمونیاک و دی‌ بوران با بازده 92 درصد دنبال کردند. که حاوی 5 تا 10 درصد DADB به عنوان ناخالصی بود. با این وجود، یک مسئله ذاتی با رویکرد جابجایی ، استفاده از معرف ‌های پیروفوریک و شرایط کاملاً بی آب است. متاتز نمک بوروهیدریدهای فلزی با نمک‌ های آمونیوم به دلیل پایداری ، ایمنی و راحتی کار با مواد خام ، یک رویکرد ارجح برای AB باقی می‌ماند.

دانشمندان تهیه AB را با بازده 45% با افزودن LiBH4 به دوغاب NH4Cl یا (NH4)2SO4 در دی اتیل اتر طبق اطلاعات زیر توصیف کردند.

شکل سه فروش آمونیاک

شکل سه فروش آمونیاک

بر اساس مطالعات محققین ، سنتز AB از NaBH4 و (NH4)2CO3 را در بازده 80 درصدی در 24 ساعت در تتراهیدروفوران بی آب (THF) در دمای 45 درجه سانتیگراد بر اساس اطلاعات زیر توصیف کردند.

شکل چهار فروش آمونیاک

شکل چهار فروش آمونیاک

بررسی مجدد رفتار نمک های آمونیوم

با این حال ، نمک های NaBH4 و آمونیوم در حلال های معمولی اتری مانند THF و دی اتیل اتر به قدری محلول هستند. در نتیجه ، محصول متاتز اولیه آمونیوم بوروهیدرید (ABH) با AB نوپا واکنش می دهد. تا مقادیر قابل توجهی از DADB را تشکیل دهد که به ناخالصی سیکلوتیبورازان (CTB) تجزیه می شود. با استفاده از شرایط واکنش رقیق (0.165 مولار NaBH4 در THF)، پروتکل Geanangel را بهبود دادیم. تا بیش از 98٪  AB خالص در 96٪ بازده ایزوله را ارائه کنیم.

شکل پنج فروش آمونیاک

شکل پنج فروش آمونیاک

علیرغم قابلیت استفاده مجدد از حلال پس از واکنش ، رقت کم ، این فرآیند را برای افزایش مقیاس غیر عملی نمود. این مساله با استفاده از دی اکسان بی آب به عنوان حلال برطرف شد.

شکل شش فروش آمونیاک

شکل شش فروش آمونیاک

اگرچه واکنش اکنون می تواند در غلظت های بالاتر (1 مولار NaBH4 در دی اکسان) انجام شود. ولی سرطان زایی دی اکسان همچنان یک نگرانی اصلی است.  سپس محققین یک سنتز یک گلدانی AB را با عملکرد 90٪ و خلوص بیش از 99٪ از تری متیل بورات و NH4Cl (که شامل تشکیل LiBH4 در محل است ارائه نمودند.

شکل هفت فروش آمونیاک

شکل هفت فروش آمونیاک

استفاده از LiAlH4 پیروفوریک به عنوان منبع هیدرید و نیاز به شرایط واکنش کاملاً بی آب از معایب قابل توجه بود. محققین ABH را در آمونیاک مایع در دمای 78- درجه سانتیگراد از NaBH4 و NH4Cl سنتز کردند. و به دنبال آن یک تجزیه بی آب با واسطه THF (انجام شد.

شکل هشت فروش آمونیاک

شکل هشت فروش آمونیاک

فروش آمونیاک و بررسی مکانیکی جهت شناسایی نقش آمونیاک

در روند فروش آمونیاک و بررسی مکانیکی جهت شناسایی نقش آمونیاک. علیرغم بازده کمی  AB، تراکم انرژی بر مقادیر زیادی از NH3 مایع ، همراه با خنک کردن برای واکنش (-78 درجه سانتیگراد) می تواند مقیاس را دشوار کند. تمام مسیرهای شرح داده شده در بالا به AB نیاز به شرایط واکنش بی آب و گرمایش یا سرمایش دارند که افزایش مقیاس را ناخوشایند می کند.

و به هزینه فرآیند اضافه می کند مقایسه دقیق همه مسیرهای شناخته شده به AB در جدل زیر ارائه شده است.

Ref خلوص (%) بازده (%) ورودی
13 40 1
20 80 2
23 98 96 3
23 98 95 4
25 99 99 5
24 99 90 6
98 92 7
13 70 8
14 50 9
15a 68-76 10
16 89 11
18 93 94 12
18 95 91 13
19 90-95 92 14
13 80 15
15b 80-91 16

با توجه به اینکه سنتز AB مقرون به صرفه ، مقیاس پذیر و با بازده بالا پیش نیاز موفقیت آن به عنوان یک حامل هیدروژن موثر است. روند توسعه ای در این زمینه حیاتی می باشد. برای این منظور، ما اخیراً یک سنتز آسان و در مقیاس بزرگ از AB با خلوص بالا از NaBH4 و (NH4)2SO4 در THF درجه معرف آمونیومی تحت شرایط محیطی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده‌ایک. در اینجا شرح کاملی از مطالعه ما، از جمله یک بررسی مکانیکی برای شناسایی نقش آمونیاک اضافه شده است.

تجزیه و تحلیل بخش تجربی و اطلاعات عمومی

در فرآیند فروش آمونیاک مگر اینکه غیر از این ذکر شود ، تمام دستکاری ها در یک فلاسک باز انجام شد. طیف B و H NMR در دمای اتاق ، بر روی یک اسپکتروفتومتر NMR Varian INOVA 300 مگاهرتز با یک پروب چهارگانه Nalorac ثبت شد. تغییرات شیمیایی در قسمت در میلیون (ppm) نسبت به  BF3  Et2O    برای B NMR گزارش شده است.

کالری ‌سنجی اسکن تفاضلی (DSC) با استفاده از کالری‌سنج TA Instruments DSC Q20 انجام شد.   AB    (0.5 میلی‌گرم) در یک تابه آلومینیومی که سپس بسته شده بود وزن شد. نرخ رمپ 5 درجه سانتیگراد در دقیقه-1 با گاز تصفیه N2 استفاده شد. تجزیه و تحلیل حرارتی (TGA) با استفاده از TA Instruments TGA Q500 با نرخ رمپ 5 درجه سانتی گراد در دقیقه-1 با 2 میلی گرم AB انجام شد.

قبل از انجام آزمایشات B NMR، یک قطره DMSO به مقدار کمی واکنش اضافه شد تا تمام NaBH4 حل شود. خلوص AB توسط هر دو طیف سنجی B NMR و تخمین هیدرید (واکنش هیدرولیز) تعیین شد. همه واکنش‌ها در زیر یک هود با تهویه خوب انجام شد و خروجی ظرف واکنش مستقیماً به اگزوز هود منتهی شد. زیرا خطرات ناشی از فرار آمونیاک سمی و خورنده و آزادسازی مقادیر زیادی هیدروژن بسیار قابل اشتعال وجود داشت.

فروش آمونیاک و بحث در مورد نتایج فرآیند سنتز با حضور آمونیاک

در مطالعات مربوط به این تحقیق به همراه بررسی فرآیند فروش آمونیاک ، هدف ما دستیابی به یک سنتز راحت از AB با خلوص بالا در بازده کمی نزدیک در غلظت بالایی از واکنش‌دهنده ‌ها. و در صورت امکان در حلال‌های درجه معرف در شرایط محیطی و فلاسک باز می باشد. ما تصور می‌کردیم که دستیابی به متاتز نمکی به محیط واکنشی نیاز دارد.

که در آن معرف‌های یونی (NaBH4) و نمک‌های آمونیوم محلول باشند. حلالیت بالای NaBH4 در آمونیاک  و تجزیه آسان DADB توسط آمونیاک در اتر b باعث استفاده از آمونیاک به عنوان یک افزودنی به THF شد. در واقع یک واکنش با معادل هر یک از NaBH4 و (NH4)2SO4 در THF بی آب در غلظت 1 مولار حاوی 2.5٪ NH3،  AB را در شرایط محیطی در 77٪ بازده ایزوله ارائه کرد. و بیش از 99 درصد خلوص با طیف سنجی B NMR مشخص شد.

شکل نه فروش آمونیاک

شکل نه فروش آمونیاک

خلوص (%) بازده (%) ورودی
98 77 1
94 70 2
96 74 3
97 74 4
98 71 5
96 75 6
95 73 7
ND کامل نشده 8
98 58 9
97 76 10

هیچ محصول هیدروژن زدایی AB در پروتکل ما مشاهده نشد و تجزیه و تحلیل هیدرید بیش از 98 درصد خلوص شیمیایی را نشان داد. یک واکنش بدون آمونیاک اضافه شده در شرایط مشابه بسیار کند است. طیف B NMR از مقدار کمی در 0 درجه سانتیگراد پس از 2 ساعت و AB ناخالص را تنها پس از 16 ساعت در rt ارائه می کند.

هنگامی که سنتز AB ارتقا یافته با آمونیاک در THF با درجه معرف تکرار شد. هیچ افتی در بازده یا خلوص شیمیایی مشاهده نشد. سپس به غربالگری انواع نمک های آمونیوم با امید به بهبود عملکرد واکنش اقدام نمودیم.

منبع:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/DT/C6DT02925F

شکل نه فروش آمونیاک
شکل پنج قیمت متابی سولفیت سدیم
شکل سه مصرف آب ژاول
شکل دو تولید آب ژاول
شکل پنج قیمت آب ژاول
شکل یک تولید اسید کلریدریک