تولید سود پرک

خلاصه

در این مطالعه انتشار سود پرکو تولید سود پرک  از پارچه ‌های لیوسل با ساختارهای مختلف با اندازه گیری هدایت در داخل حمام شستشو مورد مطالعه قرار گرفته است. یک ضریب  حمل ‌و نقل قلیایی برای تعیین کمیت انتشار قلیایی ایجاد شد. که نشان ‌دهنده انتقال جرم طرف مایع از انتشار قلیایی پس از یک فرایند دسته پد به حمام شستشو است.

سه منطقه از رفتار انتشار تولید سود پرک و خرید سود پرک مشاهده گردید و دو پدیده رقابتی مربوط به تورم ، افزایش سطح بستر و فشردگی بستر شناخته شد. در مرحله اول تاثیر فعل و انفعالات پارچه قلیایی و دسترسی غیر یکنواخت سود پرک انتشار قلیایی را تعیین می‌کند. و همچنین مقدار K مطلق عمدتاً توسط تراکم و تخلخل کلی تعیین می‌شود. بنابراین این روند بطور پیوسته افزایش می‌یابد.

لایه‌های تیمار شده ورقه های بسیار متورمی می‌ باشند و K وابستگی به ساختار های پارچه را نشان نمی ‌دهد. بنابراین ساختار پارچه در این محدوده دیگر برای روند انتشار قلیایی مهم و حائز اهمیت نمی ‌باشد.

مواد تشکیل‌ دهنده از یک نوع فیبر با جرم مشابه در هر منطقه با رفتار یکسان در موقع تولید سود پرک و خرید سود پرک در نظر گرفته می شوند. یافته های موجود که با تئوری ‌های مطرح ‌شده در تضاد هستند از اهمیت ویژه‌ ای در بهینه ‌سازی پردازش فنی پارچه‌ های سلولزی بازسازی ‌شده در حین روند قلیایی سازی برخوردار هستند.

برای خرید سود پرک تماس بگیرید .

اطلاعات تماس

شماره های تماس :

دفتر فروش تهران :

  • خانم بخشایشی                ۰۹۱۲۰۳۱۲۱۴۸

دفتر فروش تبریز :

  • آقای رضا بخشایشی           ۰۹۱۴۱۰۳۲۳۲۹
  • آقای مرتضی بخشایشی      ۰۹۱۴۱۰۳۲۲۹۲

آدرس انبار ها :

  • انبار تبریز : جاده مایان – شهرک صنعتی مایان – فلکه دوم
  • انبار تهران : جاده قدیم قم – شور آباد

مقدمه

سلولز با تولید سالانه یک میلیارد تن فراوانترین بیوپلی مر بر روی زمین می‌ باشد. و در تهیه پلیمرهای تجدیدپذیر ،پایدار و قابل تجزیه برای کاربردهای صنعتی مورد توجه خاصی قرار گرفته است. سلولز یک پلیمر خطی است که واحدهای سازنده آن قادر به تشکیل ساختارهای بسیار مرتب می باشند. در نتیجه تعامل گسترده از طریق پیوند هیدروژنی بین مولکولی و درون مولکولی سه گروه هیدروکسیل در هر واحد سلولزی حاصل می شود. درحال حاضر چالش اصلی برای کاربردهای صنعتی سلولز توسعه فرایند شیمیایی اقتصادی و سازگار با محیط زیست در تولید سود پرک است.

بررسی نمودار جرمی پارچه های لیوسلی و فرمول محاسبه WPU در تولید سود پرک

نمونه پارچه ‌های لیوسلی ۹ در ۸ سانتی ‌متری با ۰/۱۰ ،۰/۷۰ ، ۱/۴۰ ، ۳/۰۰ و ۵/۰۰ مولار بر دسی متر مکعب سود پرک بر روی یک  بالشتک محفظه‌ای با فشار nip و سرعت ۲ متر در دقیقه درون محلول های قلیایی در دمای محیط در هنگام تولید سود پرک مورد آزمایش قرار گرفتند. که به دلیل کوچک بودن نمونه تغییر نکردند. داده های مربوط در شکل زیر نشان داده‌ شده است.

شکل یک تولید سود پرک

شکل یک تولید سود پرک

پس از پر کردن ، نمونه ‌ها بلافاصله توزین شده و WPU طبق معادله زیر محاسبه شد. WI جرم نمونه قبل از پر کردن بوده و WF جرم نمونه بلافاصله بعد از پر کردن می‌باشد.

شکل دو تولید سود پرک

شکل دو تولید سود پرک

پس از توزین نمونه‌ ها بر روی  یک قالب کوچک ۷*۸ سانتی‌ متری سوار شده و در دمای محیط دراب دیویونیزه ۳۵۰ سانتی ‌متر مکعبی غوطه ‌ور شدند. محلول موجود در لیوان به صورت ثابت بهم زده شد. حجم آب به اندازه کافی زیاد بود به طوری که آن را به‌ عنوان یک حمام شستشوی بی ‌نهایت در نظر گرفتند. ضخامت پارچه های ساده و پارچه ‌های بافته ‌شده از ساتن با استفاده از DICKENMESSER DM100 تحت فشار ۱ کیلو پاسکال در روند تولید سود پرک اندازه‌گیری شد.

مقادیر متوسط ضخامت ها و سایر مشخصات اصلی پارچه ها در جدول زیر آورده شده ‌است.

مقادیر مشخصات پارچه
۳ تعداد پارچه
۲۴ گرم بر سانتی متر مربع وزن
۵ سانتی متر ضخامت
۲۴ گرم بر سانتی متر مکعب جرم مخصوص
۲۴ تخلخل

مراحل انتشار قلیایی در روند تولید سود پرک

سه  مرحله متوالی می تواند درطول انتشار قلیایی مشاهده شود در ابتدا کل سیستم به مدت ۱۰ ثانیه طبق داده های نمودارهای شکل زیر ثابت می شود.

شکل سه تولید سود پرک

شکل سه تولید سود پرک

به دنبال افزایش سریع و تقریبا خطی نهایتاً تعادل شستشو حاصل می شود.  بین پارچه‌های آزمایش ‌شده تفاوت‌ های مشخصی در ارتفاع هدایت نهایی وجود دارد. این داده ‌ها به موازات اطلاعات شکل یک حاصل شده است.  جایی که به‌طورکلی بیشترین مقدار WPU  برای پارچه ساتن تعیین شده است. تماس نزدیک بین نخ‌ها باعث کاهش تحرک و ظرفیت تورم در فرآیند تولید سود پرک می شود. درنتیجه انتشار قلیایی با تورم الیاف و نخ ها ارتباط مستقیم پیدا می‌کند.

بررسی میزان انتشار و ارتباط آن با روند غلظت

پارچه ‌های بافته ‌شده نوع ۱۵ محکم ‌ترین نوع بافته شده می باشند. و پس از آن پارچ ه‌های بافته‌ شده و پارچه ‌ای از جنس ساتن قرار دارند. بدیهی است که پارچ ه‌های ساتن انعطاف‌ پذیری بیشتری برای گسترش نخ ها در هنگام تورم دارا می باشند. از این‌رو پارچ ه‌های ساتن هم موقع جذب و آزاد سازی برای محلول قلیایی در دسترس می‌باشند .

شکل زیر میزان انتشار یا رسیدن به تعادل قلیایی آزاد شده از پارچه ‌های مختلف با حمام شستشو را نشان می دهد. و بیانگر این موضوع می باشد که افزایش غلظت قلیایی برای افزایش زمان رسیدن به تعادل در هنگام تولید سود پرک تاثیر می‌گذارد.

شکل چهار تولید سود پرک

شکل چهار تولید سود پرک

به ‌طورکلی تفاوت قابل‌توجهی در میزان انتشار نمونه ‌های تحت درمان با سود پرک وجود دارد.  این روند ها به ‌احتمال زیاد تحت تاثیر تفاوت در ساختار مواد و تبادل یون ‌ها در داخل محلول و پارچه قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد که دو پدیده رقابتی مربوط به تورم با افزایش مداوم سطح بستر و فشردگی بستر رخ می‌دهند. که منجر به افزایش مداوم ‌مقدار K  در این منطقه قلیایی می شود. جایی که ساختار فیزیکی پارچه ‌ها به‌عنوان عامل غالب در روند تولید سود پرک در نظر گرفته می شود.

تجزیه و تحلیل روند چگالی و نحوه اثر گذاری آن

در ادامه چگالی کاهش ‌یافته و تخلخل بافت ساده و ماسوره و سیرین افزایش پیدا می‌کند. در محدوده محدوده ۲۵/۲ تا ۳ مول بر دسی متر مکعب حداکثر تورم حاصل می شود. بنابراین سطح بستر به مقدار زیاد افزایش نمی‌یابد و ساختار کلی مواد محکم و سفت شده و K نیز به حداکثر مقدار خود در موقع تولید سود پرک  می‌رسد. با این‌وجود وابستگی ضریب حمل‌ و نقل قلیایی به ساخت پارچه هنوز مشاهده می شود.

جدول و شکل زیر ضریب حمل  ‌ونقل قلیایی محاسبه ‌شده برای پارچه‌ های تیمار شده پتاسیم کلرید، سدیم کلرید و سود پرک را نشان می دهند.

ضریب K
پارچه ساتن پارچه جناغی پارچه ساده
۰٫۱۲۹_۰٫۰۱۶ ۰٫۰۹۳_۰٫۰۰۰ ۰٫۰۸۴_۰٫۰۱۳ سدیم کلرید
۰٫۱۱۶_۰٫۰۳۱ ۰٫۱۱۶_۰٫۰۰۸ ۰٫۰۹۶_۰٫۰۱۵ پتاسیم کلرید
شکل پنج تولید سود پرک

شکل پنج تولید سود پرک

بررسی نقش تیمار کننده های غیر جاذب در تولید سود پرک

از محلول ‌های سدیم کلرید و پتاسیم کلرید به عنوان تیمار های کنترل غیر جذب ‌کننده استفاده شده است. آن‌ها تمایل چندانی به بسترهای سلولزی ندارند و یا دارای میل بسیار کمی می باشند. درحالی ‌که محلول سود پرک دارای میل زیادی به لایه‌های سلولزی می باشد. تا بتوان این سیستم‌ ها را با سیستم جذب محلول سود پرک مقایسه کرد. با  این‌وجود آن‌ها تفاوت قابل توجهی در هنگام تولید سود پرک از خود نشان نمی‌دهند.

داده‌ها و نتایج بدست ‌آمده در معیار انحراف مقداری استاندارد می باشد که فقط برای سدیم کلرید دارای تاثیر ناچیزی بوده و در ساخت پارچه قابل ‌مشاهده می ‌باشد. پارچه‌ های ساده و گره ای مقادیر مشابهی را برای K به نمایش می‌گذارند. درحالی‌که مقدار بیشتری برای ضریب حمل ‌و نقل قلیایی برای پارچه ساتن مشاهده می شود.

این را می توان با نقاط مختلف اتصالی در پارچه توضیح  داد که باعث می شود سدیم کلرید با آزادی و سهولت بیشتری از پارچه ساتن آزاد شود. مقایسه ضریب انتقال قلیایس J   سه  منطقه مختلف را به عنوان تابعی از انتشار قلیایی نشان می دهد. شکل منحنی ها حداکثر تا مقدار ۲۵/۲ مول بر دسی مترمکعب سود پرک بسیار شبیه و موازی می باشند.

اما مقادیر مطلق J برای ساتن بیشتر از سایر پارچه ها می باشد درحالی‌که مقدار مطلق J عمدتاً توسط تخلخل پارچه که طبق جدول یک تفاوت قابل‌توجهی دارد تعیین می‌شود. و شکل منحنی‌ ها برای آزاد شدن سود پرک از الیاف سلولزی مشخص می باشد.

تجزیه و تحلیل عامل K  و نحوه اثر گذاری آن

در غلظت ۱/۰ مول  بر دسی متر مکعب سود پرک تورم الیاف سلولزی کم بوده و مقادیر نسبتاً بالایی از K مشاهده می شود. با افزایش غلظت تولید سود پرک به ۲۵/۲ مول بر دسی متر مکعب به نظر می ‌رسد که دو پدیده رقابتی مربوط به تورم که افزایش مداوم سطح بستر و فشردگی بستر می ‌باشند. درحال افزایش هستند که منجر به افزایش مداوم مقدار k در پروسه تولید سود پرک می شوند.

در این منطقه قلیایی جایی که ساختار فیزیکی پارچه ‌ها عامل غالب می باشد چگالی فله کاهش ‌یافته و تخلخل به ترتیب بافت ساده ، ماسوره و سیرین افزایش می یابد. در غلظت بالای ۷۵/۳ بر دسی متر مکعب پارچه ها اساساً به صورت ورق های کاملاً متورم هستند. که به نظر می‌ رسد دارای یکنواختی مستقلی از ساختار پارچه می باشند. تورم نخ باعث کاهش فاصله نخ های همسایه و کاهش تخلخل پارچه در موقع تولید سود پرک می‌گردد که این موضوع در شکل زیر نشان داده شده ‌است.

شکل شش تولید سود پرک

شکل شش تولید سود پرک

در نتیجه مواد متورم شده بسیار جمع‌ و جور و یکنواخت می‌شوند تراکم قله ‌ها افزایش‌ یافته و تخلخل و فاصله و آزادی بین نخ‌ ها کاهش می یابد. بنابر این مقدار K  نیز کاهش می‌ یابد و برای تمامی پارچه های مورد مطالعه مشابه می‌گردد. ازاین ‌رو در این منطقه مدل انتشار ساده ، یک ورق ساده ، بهترین سیستم را نشان می دهد.

این روند می‌تواند به یک نتیجه گیری منتهی شود که آیا انتقال جرم مایع از الیاف به منافذ و یا از منافذ به حمام شستشو از عوامل کنترل روند آسا آزادسازی قلیایی هستند یا خیر. ضرایب انتشار D که قبلاً در منابع مختلف برای سیستم ‌های مختلف گزارش شده‌ اند در شکل زیر نشان داده شده‌ اند.

شکل هفت تولید سود پرک

شکل هفت تولید سود پرک

ضرایب انتشار و بررسی اهمیت آن ها در طول فرآیند تحقیقات

مشاهده می‌شود که ضرایب انتشار محاسبه ‌شده از تحرک غشا مقادیری است که قبلاً گزارش شده است. و بنابراین تقریب ورق ساده مورد استفاده در مطالعه حاضر را توضیح داده و توجیح می‌نماید. نقاط مورد بحث در بخش بخش قبلی با تصویر شکل زیر جایی که تورم پارچه ‌ها در تولید سود پرک برای غلظت های مختلف قلیایی نشان داده شده ‌است به صورت پیچیده می‌ باشد.

شکل هشت تولید سود پرک

شکل هشت تولید سود پرک

غلظت‌ های تصفیه به‌ عنوان نمونه‌ های نماینده از هر سه منقهی حمل‌ و نقل قلیایی انتخاب شدند. همان طور که مشاهده می شود فضای بین نخ و تخلخل کلی پارچه‌ های لیوسل در غلظت ۷/۰ مول بر دسی متر مکعب سود پرک قابل ‌مشاهده و مشابه پارچه تیمار نشده می باشد. از این ‌رو مقادیر K زیاد بوده و تاثیر قابل ‌توجه آن در روند هندسی پارچه مشاهده می‌گردد.

با افزایش بیشتر غلظت سود پرک پارچه‌های متورم بسیار جمع و جور و یکنواخت و محکم می شوند. لذا فاصله نخ ها کاهش ‌یافته و به دنبال آن مقادیر K نیز کاهش می‌ یابد. در طی روند انتشار سود پرک سه مرحله اساسی شناخته شده است که در مرحله اول کل سیستم تثبیت می گردد. در مرحله بعدی انتقال سریع مایعات اتفاق می‌افتد. و در آخرین مرحله تعادل انتشار قلیایی در موقع تولید سود پرک حاصل می شود.

ویژگی‌های شستشوی سود پرک توسط روندهای ساخت ‌و ساز و غلظت سود پرک تعیین می شود. تمام پارچه از همان الیاف و نخ ساخته شده ‌اند و فقط مونتاژ هندسی در بافت پارچه ها متفاوت می ‌باشد.

منبع:https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0040517511399968

شکل هشت تولید سود پرک
شکل هفت مصرف سود پرک
سود پرک شاهین
سود پرک شکل پنج
نمودار 2 سودپرک
سود پرک شکل 2
شکل 3 سود پرک